Prestatie-eisen

Toleranties

Afspraken over maattoleranties

Opdrachtgevers, aannemers, architecten en constructeurs moeten duidelijke afspraken maken over afmetingen en maattoleranties van het eindproduct (woning) en de deelproducten. In het werk moet rekening worden gehouden met maatafwijkingen die kunnen ontstaan bij: het uitzetten, het fabriceren van de (beton)producten en bij het monteren. De afwijkingen in de maatvoering is het resultaat van de drie genoemde disciplines. In de norm NEN 2886 worden maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen geformuleerd. De norm geeft onder andere de maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor ruimtematen. Hieronder wordt verstaan: de afstanden tussen wanden, de vrije hoogten tussen vloeren en de diepte van de woning. Aan de samenstellende onderdelen worden afgeleide maattoleranties gesteld, alsmede aan de montage. Door voldoende rekening te houden met de diverse deelprocessen kunnen veel extra kosten worden vermeden. Ervaring heeft geleerd dat onvoorziene maatafwijkingen vaak leiden tot (veel) extra werk (reparaties), waarmee uiteraard kosten zijn gemoeid. Het is van belang dat binnen elk van de genoemde processen gestreefd wordt naar een optimale maatbeheersing binnen de technische en economische mogelijkheden.​

Bij een prefab betonnen casco's zijn de toleranties erg klein: alles moet precies passen