Moderne zorgwoningen integraal gebouwd 

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling realiseerde in Middelburg een gebouw voor 55-plussers: Hof Klarenbeek. Met dit appartementencomplex, dat in 2009 werd opgeleverd, won de corporatie de Golden Green Award van het tijdschrift Building Business. De flexibiliteit van het bouwsysteem, het binnenklimaat en reductie van afvalstoffen gaven de doorslag voor de jury. De bouw verliep 25 procent sneller in vergelijking met traditionele bouwsystemen. De zorgappartementen, die gerealiseerd zijn met het droogstapelsysteem EcoPrefab Concept met het FlexCasco van VBI, refereren naar de nabijgelegen 19e eeuwse arbeiderswoningen en stadsvilla's. Integratie van vorm, bouwefficiency en functie is hiermee gerealiseerd. 

Relevante artikelen

Hof Klarenbeek

Moderne zorgwoningen integraal gebouwd 

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling realiseerde in Middelburg een gebouw voor 55-plussers: Hof Klarenbeek. Met dit appartementencomplex, dat in 2009 werd opgeleverd, won de corporatie de Golden Green Award van het tijdschrift Building Business. De flexibiliteit van het bouwsysteem, het binnenklimaat en reductie van afvalstoffen gaven de doorslag voor de jury. De bouw verliep 25 procent sneller in vergelijking met traditionele bouwsystemen. De zorgappartementen, die gerealiseerd zijn met het droogstapelsysteem EcoPrefab Concept met het FlexCasco van VBI, refereren naar de nabijgelegen 19e eeuwse arbeiderswoningen en stadsvilla's. Integratie van vorm, bouwefficiency en functie is hiermee gerealiseerd. 

Flexibel droogstapelsysteem voor optimaal binnenklimaat

Architectenbureau Rothuizen Van Doorn 't Hooft koos voor aansluiting bij de historische context; de uitstraling van sociale baksteenbouw uit de 19e eeuw. Drie gebouwvolumes staan in verbinding met elkaar en volgen de rooilijnen van het stratenpatroon, waardoor een beschut binnengebied ontstaat. De appartementen herbergen een grote woonkamer met balkon of tuin, een open keuken en twee slaapkamers. In 24 van de 56 appartementen van Hof Klarenbeek wonen mensen zelfstandig, maar krijgen zorg zoals die gegeven wordt in een zorgcentrum. “De appartementen hebben een gebruiksoppervlak van circa 75 vierkante meter en zijn flexibel indeelbaar dankzij de grote overspanning zonder dragende binnenwanden met het EcoPrefab vloersysteem in combinatie met de FlexCasco wanden”, zegt Martin Koppenhol, manager communicatie en public relations bij VBI. “De vrije hoogte bedraagt 2,64 meter. De toegepaste thermisch actieve klimaatvloeren overspannen de ruimte van 7,5 meter in één keer. Wij produceerden de onderdelen en leverden deze op volgorde op de bouwplaats in Middelburg. Het casco van de seniorenwoningen was binnen 12 werkweken gereed. Hierna volgde 28 werkweken later de oplevering.”

Comfortabel en flexibel

Bij het project in Middelburg verwerkte bouwbedrijf Van Wijnen zogeheten VBI klimaatvloeren. Dat zijn kanaalplaatvloeren met ingestorte leidingregisters voor verwarming en koeling via het plafond. Koppeling van de klimaatleidingenregisters vindt plaats in sleuven in de kanaalplaatvloeren. In deze sleuven is ook plaats voor de rioleringspijpen en ventilatieleidingen. Hierdoor blijft de vloerdikte beperkt. De sleuven zijn afgedekt met gestabiliseerd zand, zodat de leidingen ook in de toekomst toegankelijk blijven. “Behalve de vloeren zijn ook de dragende wanden en de binnenwanden gericht op flexibiliteit en integratie van het leidingensysteem”, zegt Koppenhol. “De wanden herbergen om de 600 mm een verticaal hol kanaal. Deze kanalen zijn verbonden via een doorlopende plintsponning, afgedekt met een demontabele plint”, zegt Koppenhol. “Een stekkerbaar systeem achter de plinten vervangt zo een centraal dozensysteem in het plafond. Achteraf bijplaatsen van wandcontactdozen en domotica-voorzieningen kan op vrijwel iedere gewenste plek.

Aardwarmte

Dankzij de goed geïsoleerde gebouwschil, de zeer lage temperatuurverwarming (20 tot 35 graden) en het gebruik van aardwarmte blijft het energieverbruik zeer laag. De vloeren en gevels hebben een Rc van 3,5 en de daken een Rc van 5,0. De lage temperatuurverwarming / hoge temperatuur koeling van het betonkernactiveringsysteem gecombineerd met de warmte/ koudeopslag zorgen voor een zeer laag energieverbruik. Het totale klimaatsysteem bestaat uit betonkernactivering, warmte/koude opslag in de bodem en een combinatie van mechanische afzuiging en natuurlijke inblaas via de gevel. Afzuiging vindt plaats op basis van CO2 sensoren. Zonnecollectoren zorgen voor warm tapwater. 

Balansventilatie

“Bij het project in Middelburg bleek extra verwarmingscapaciteit nodig in de bovenzijde van de vloeren”, zegt Koppenhol. “In de zwevende dekvloer is extra vloerverwarming aangebracht om de koudeval door de ventilatieroosters in de gevel te compenseren. Het FlexCasco systeem is na dit pilotproject aangepast. Bij vervolgprojecten hanteren we uitsluitend balansventilatie, wat bijverwarming overbodig maakt.”  


Uit ervaringen van de bewoners blijkt dat ze het klimaatsysteem in Hof Klarenbeek als prettig ervaren. Met name de koeling in de zomerperiodes waarderen ze. Koppenhol zegt tot slot: “De kwaliteit van de binnenlucht is aanzienlijk beter ten opzicht van convectie gestuurde verwarmingsystemen met radiatoren, waarbij veel meer sprake is van opdwarrelende stofdeeltjes. Voor mensen met kwetsbare luchtwegen betekent dit EcoPrefab Concept letterlijk een verademing.”

Projectgegevens

Locatie: Middelburg
Architect: Rothuizen Van Doorn 't Hooft
Constructeur: Adam Bouwadviesbureau
Betonproducent: VBI
Aannemer: Van Wijnen
Bouwtijd casco: 12 werkweken
Bouwtijd totaal: 40 werkweken
Oplevering: december 2008
Pro prefab: Integratie van vorm, bouwefficiency en functie
Bijzonder: Flexibiliteit bouwsysteem