Gecontroleerde omstandigheden

De fabricage van prefab-betonproducten vindt plaats in geconditioneerde fabriekshallen. De fabricagetechniek kan per fabrikant verschillen. Ook is de manier van produceren afhankelijk van de seriegrootte en het elementtype. 

Woningbouw

Toegepaste prefab producten

Gecontroleerde omstandigheden

De fabricage van prefab-betonproducten vindt plaats in geconditioneerde fabriekshallen. De fabricagetechniek kan per fabrikant verschillen. Ook is de manier van produceren afhankelijk van de seriegrootte en het elementtype. 

Drie productiemethoden

Er zijn drie methoden voor het vervaardigen van prefab betonelementen:
• het lange-banksysteem voor kanaalplaatvloeren, ribbenvloeren, bekistingsplaatvloeren, combinatievloeren (liggers) en lateien;
• het carrousselsysteem voor ribbenvloeren, bekistingsplaatvloeren, volle dikte vloeren en betonnen elementen;
• de stationaire opstelling voor mallen voor betonnen elementen.

Lange- bandsysteem voor storten heipalen

Veelheid aan prefab betonproducten

Een veelheid aan prefab betonproducten wordt in de woningbouw toegepast: kolommen, wanden en vloeren, maar ook balkons, dakranden, lateien, trappen, kelders, et cetera. Bij het ontwerpen van elementen moet niet alleen rekening moeten worden gehouden met wettelijke regelgeving en de eisen van de opdrachtgever, maar ook met aspecten als fabricage, opslag, transport, montage en toleranties. AI deze aspecten stellen zo hun eigen eisen aan de toe te passen elementen. Het element dient daarbij dusdanig te zijn vormgegeven en geprofileerd, dat de specie de bekisting goed vult, het element doelmatig kan worden verdicht en zonder te worden beschadigd uit de mal kan worden genomen. De bouwsnelheid, die bij toepassing van prefab betonelementen aanzienlijk kan zijn, mag niet worden gefrustreerd door falende productie, transport- of opslaglogistiek, om van onnodig ingewikkelde of arbeidsintensieve verbindingen nog maar te zwijgen.

Productenrange

Er is een uitgebreide range van betonproducten voor de woningbouw. Daarbij valt te denken aan:
• kolommen;
• binnenspouwbladen;
• wanden en toppen;
• systeemvloeren;
• dakranden, lateien, kantplanken;
• vorstranden en afdekbanden;
• bergingsvloeren en -daken;
• funderingsbalken;
• kelders;
• balkonplaten;
• galerijplaten;
• trappen en
• bordessen;
Lees meer: Opbouw woningen en uitvoering

Lees meer: Prefab funderingen

Lees meer: Kelders

Lees meer: Begane-grondvloeren

Lees meer: Verdiepingsvloeren

Lees meer: Wanden in de woningbouw

Lees meer: Trappen 


Ook dit is beton: sierelementen - klein prefab

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld