Gestapelde bouw

Deze elementen komen voornamelijk in de gestapelde bouw voor. Wat betreft detaillering moet de nodige aandacht geschonken worden aan het voorkomen van koudebruggen en temperatuurspanningen. De constructieve detaillering is mede afhankelijk van de achterliggende vloer- en wandconstructie.

Toegepaste prefab producten

Prefab elementen aan de gevel

Gestapelde bouw

Deze elementen komen voornamelijk in de gestapelde bouw voor. Wat betreft detaillering moet de nodige aandacht geschonken worden aan het voorkomen van koudebruggen en temperatuurspanningen. De constructieve detaillering is mede afhankelijk van de achterliggende vloer- en wandconstructie.

Vloerconstructie

De achterliggende vloerconstructie kan bestaan uit:

  • een massieve prefab vloer
  • een kanaalplaatvloer
  • een breedplaatvloer
  • een in het werk gestorte vloer

Wandconstructie

De achterliggende wandconstructie kan zijn:

  • een prefab-betonwand
  • een in het werk gestorte betonwand
  • een gemetselde wand

Balkon- en loggiaplaten

De belangrijkste functie van een balkonplaat en loggiaplaat is het verschaffen van buitenruimte. Dit zijn over het algemeen woninggebonden elementen (alleen vanuit de woning bereikbaar). Het verschil tussen een loggiaplaat en een balkonplaat is dat een loggiaplaat geheel of gedeeltelijk overdekt is. Normaal gesproken worden deze elementen in de gestapelde bouw toegepast. Incidenteel vindt toepassing plaats in eengezinswoningen. Over het algemeen in het wat duurdere marktsegment.


Balkons

Galerijplaten

Deze elementen hebben een verkeersfunctie. Ze vormen de verbindingsweg tussen de trappenhuizen c.q. liften en de woningen. Deze elementen worden in de gestapelde bouw toegepast. Indien een massieve prefab vloer of kanaalplaatvloer toegepast wordt, worden balkon- en galerijplaten normaalgesproken opgelegd op consoles. Bij een breedplaatvloer of een in het werk gestorte vloer kan naast de console oplossing ook een bevestiging door nokken plaatsvinden. Vooral bij de uitwendige hoeken van het gebouw kan de vereiste f-waarde van 0,65 niet gehaald worden. Indien dit het geval is kunnen de platen door een koudebrugonderbreking bevestigd worden aan de achterliggende constructie. Naast de bovenomschreven oplossingen kunnen de platen opgelegd worden op hoeklijnen of op metselwerk.