Bevestiging gevelelementen

Consoles

Uitkragend element

Een console is een uitkragend element die als ondersteuningsconstructie dient voor een balkon of galerijplaat. De doorsnede is balkvormig. In het ontwerpstadium is het van belang rekening te houden met de f-waarde; dit is de temperatuurfactor van het binnenoppervlak. Het Bouwbesluit eist voor woongebouwen een f-waarde groter dan 0,65. De mogelijkheden om de vereiste f-waarde te halen zijn:

 • in de neutrale zone een isolatiestrook van bijvoorbeeld EPS aanbrengen; een goede aansluiting van EPS op spouwmuurisolatie is noodzakelijk
 • de console insnoeren over de volle hoogte; de insnoering van de console behoort met de dikte van de spouwmuurisolatie overeen te komen
 • de verbinding met het bouwskelet volledig met ge├»soleerde roestvaststalen stekken onderbreken; deze oplossing die relatief kostbaar is, wordt pas interessant als de hiervoor genoemde oplossingen niet toereikend zijn

Aangestorte consoles

Aangestorte consoles kunnen worden toegepast als de wanden in het werk worden gestort.
Van belang is dat:

 • de vrije hoogte onder de console minimaal 2100 mm bedraagt
 • onderkant van console op lagenmaat ligt
 • de breedte van de console afhankelijk is van de achterliggende constructie
 • de bovenzijde van de consoles een watergoot heeft voor de afvoer van eventueellekwater
 • bij de dimensionering rekening wordt gehouden met de diepte van de afwateringsgoot en de eventuele insnoering ter plaatse van de spouw voor de koudebrugbeperking
 • het monteren van de consoles gebeurt met behulp van banden of ingestorte hijsvoorzieningen
 • de eventuele hijsvoorzieningen verdiept worden aangebracht, zodat ze bij de afwerking worden dichtgezet
 • de consoles minimaal 20 mm in de wand worden opgelegd in verband met dwarskrachten


Ingeklemde consoles

Ingeklemde consoles worden toegepast bij gemetselde wanden. Punten van bijzondere aandacht: 

 • de lengte van de inklemming is afhankelijk van de uitkraging en de belasting; een globale regel is dat de lengte van de inklemming 1,5 x de lengte van het overstek bedraagt;
 • de stortzijde is de bovenzijde van de console.