Prefab elementen aan de gevel

Privacyschermen

Woningscheidend element

Bij doorgaande balkons wordt als woningscheidend element een privacyscherm toegepast. (Prefab) betonnen privacyschermen kunnen als alternatieve oplegging in plaats van bijvoorbeeld consoles toegepast worden. De privacyschermen kunnen vanuit de fundering worden doorgestapeld. Ook is het mogelijk de privacyschermen uit te kragen uit de woningscheidende wand. Deze wand moet dan wel in het werk gestort zijn.


Montage

De montage van de privacyschermen gebeurt met behulp van banden of ingestorte hijsvoorzieningen. De elementen worden rechtstreeks vanaf de wagen gemonteerd. Om roesten van de hijs- en stelvoorzieningen te voorkomen worden deze verdiept aangebracht en daarna met een reparatiemortel op kleur aangemaakt dichtgezet. Het vastzetten van schroefhulzen gebeurt met bouten, spijkerflenzen of breekpennen (kistzijde). Om de elementen te kunnen ontkisten en monteren worden hijsvoorzieningen en stelvoorzieningen in de elementen opgenomen. Bij staand gestorte privacyschermen wordt de gevelzijde normaal gesproken als stortzijde aangehouden. Indien de schermen liggend worden gestort, moet de stortzijde gerold of gespaand worden. Om het verschil in afwerking niet te laten opvallen worden van de naast elkaar gelegen schermen de stort- en malzijden naar elkaar toegekeerd, afhankelijk van de eis van de opdrachtgever.