Toegepaste prefab producten

Verdiepingsvloeren

Prefab betonnen verdiepingsvloeren worden in de Nederlandse woningbouw voornamelijk toegepast in de stapelbouw, in de gietbouw als prefab vloeren op in het werk gestorte wanden en in de betonnen prefab woningbouw. De belangrijkste typen verdiepingsvloeren zijn de bekistingsplaatvloeren en de kanaalplaatvloeren. In beperkte mate wordt ook de vollediktevloer toegepast. De kanaalplaatvloer heeft een voorgespannen wapening. De bekistingsplaatvloer wordt zowel met betonstaal als met voorspanstaal vervaardigd.

Kanaalplaatvloer

Onderscheid

Bij de toepassing van prefab betonnen verdiepingsvloeren moet onderscheid worden gemaakt tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen. In de laatste categorie worden ten gevolge van eisen met betrekking tot de geluidwering in het Bouwbesluit hogere waarden voor de massa van de woningscheidende vloer gesteld (tenminste 600 kg/m2).