Betonwanden in de woningbouw

Prefab betonwanden zoals die in de woningbouw worden toegepast, kunnen worden onderverdeeld in wanden, binnenspouwbladen, toppen en sandwichelementen. Deze elementen komen zowel in de gestapelde bouw als in eengezinswoningen voor. 

Toegepaste prefab producten

Wanden in de woningbouw

Betonwanden in de woningbouw

Prefab betonwanden zoals die in de woningbouw worden toegepast, kunnen worden onderverdeeld in wanden, binnenspouwbladen, toppen en sandwichelementen. Deze elementen komen zowel in de gestapelde bouw als in eengezinswoningen voor. 

Wanden en vloeren

Ze worden toegepast in combinatie met een verdiepingsvloer die kan bestaan uit een breedplaatvloer, een kanaalplaatvloer of een volle-plaatvloer. De wanden worden onder KOMO-keur geleverd. In een enkel geval vindt levering plaats onder KOMO-keur met kwaliteitsverklaring, het zogenoemde KOMO-attest met productcertificaat. Dit attest is het bewijs dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan. Bij levering onder KOMO-keur moet het ontwerp aan het Bouwbesluit zijn getoetst. De dikte van de elementen is afhankelijk van:

 • de bovenbelasting (vloeren/dakconstructie)
 • de excentrische belasting door bijv. de gevelafwerking
 • de geluidsweringseis

Stabiliteit 

Samen met de andere constructiedelen leveren de wanden/binnenspouwbladen een bijdrage aan de stabiliteit van een gebouw. De stabiliteit kan worden verzekerd uit:

 • penanten in de gevel;
 • prefab wanden haaks op de bouwmuur;
 • kantelweerstand van de bouwmuren;
 • momentstijve wand-vloerverbinding;
 • stijve kern in een gebouw.


Prefab wanden en kanaalplaatvloeren

Wapening 

Afhankelijk van de belasting kunnen de wanden als gewapend of ongewapend uitgevoerd worden. Een en ander moet via een statische berekening aangetoond worden. Gewapende wanden kunnen traditioneel gewapend zijn of voorgespannen. Als in ongewapende wanden deur- of raamsparingen voorkomen is het verstandig om de breedte van de ongewapende penanten minimaal 0,2 x de verdiepingshoogte te kiezen. De lateien boven de sparingen worden uiteraard gewapend.
Ongewapende wanden moeten worden voorzien van:

 • koppelwapening 
 • randwapening
 • transport/ontkistingswapening


Wanden cascoproject in Burgum

Constructieve detaillering

Afhankelijk van de dikte van het element kunnen de wanden onderling worden doorgekoppeld met omhullingsbuizen en stekken die met een gietmortel aangegoten worden. De vloeren worden centrisch opgelegd tussen de wanden in. Bij elementen met een doorsnede van 100 mm of minder worden de elementen met stelijzers of strippen en boorankers bevestigd aan de onderliggende vloer. Binnenspouwbladen worden met behulp van strippen en ankers bevestigd aan de woningscheidende wanden. Ook een verbinding met lasplaten is een veel toegepast detail. 

Bouwkundige aspecten

In de prefab elementen kunnen instortvoorzieningen voor de bouwkundige aansluitingen meegenomen worden zoals:

 • spouwankers/isolatieankers
 • ankerrails of ankers voor het opvangen van het metselwerk
 • ankers voor de bevestiging van het stelkozijn
 • stelkozijnen
 • elektravoorzieningen
 • aangestorte betonlateien
 • isolatie


Wanden compleet met ramen, kozijnen en metselwerk