Bruggen en viaducten ingepast in stedelijke en landschappelijke omgeving

In het stedelijke en landschappelijke beeld is de vormgeving van brug of viaduct een vanzelfsprekendheid geworden. De architect past het kunstwerk in de omgeving in, soms met moderne vormen, soms nostalgische vormen, soms landschappelijke vormen. Dit kunnen speciaal ontworpen bruggen zijn, maar het is ook hierbij mogelijk een fraaie oplossing te vinden vanuit standaard brugfamilies, die efficiënt zijn toe te passen met variatie in randliggers en leuningen, opdat ter plekke een maatwerkoplossing in vormgeving ontstaat.

Esthetiek

Bruggen inpassen in omgeving

Bruggen en viaducten ingepast in stedelijke en landschappelijke omgeving

In het stedelijke en landschappelijke beeld is de vormgeving van brug of viaduct een vanzelfsprekendheid geworden. De architect past het kunstwerk in de omgeving in, soms met moderne vormen, soms nostalgische vormen, soms landschappelijke vormen. Dit kunnen speciaal ontworpen bruggen zijn, maar het is ook hierbij mogelijk een fraaie oplossing te vinden vanuit standaard brugfamilies, die efficiënt zijn toe te passen met variatie in randliggers en leuningen, opdat ter plekke een maatwerkoplossing in vormgeving ontstaat.

Natuur krijgt plek op brug

Met speciaal ontworpen bruggen met schaalvormige vleugels gevuld met grond, zodat flora en fauna doorlopen, is het project De Doorbraak tot een succes gemaakt. De Doorbraak is een nieuwe beek van 13 kilometer die een ecologische verbinding tot stand brengt tussen Noordoost Twente en de Sallandse Heuvelrug. Op de geïntegreerde groene vleugels van zo’n 1,50 m breed groeit de natuur, waarbij de brug versmelt in het landschap. 


Passend bij bebouwing uit 19e eeuw

Harderwijk heeft drie verouderde houten bruggen over de Friesegracht vervangen door prefab betonbruggen met een nostalgische uitstraling, passend bij het Hortuspark en de omliggende 19e-eeuwse bebouwing. Op de prefab bruggen zijn metselwerk randen en sierlijke leuningen aangebracht.


Goedkoop geen architectonische duurkoop

De brug in de Planetensingel in een woonwijk in Alphen aan den Rijn zou aanvankelijk als een in het werk gestorte betonbrug moeten worden gemaakt. Het kon ook in prefab beton en dat pakte goedkoper uit. En de verticale boogvorm bleef daarbij gehandhaafd, zodat roeibootjes er onderdoor konden varen. 


Boogvorm respecteert historie

Midden in Hekendorp ligt een historisch beroemde brug over de Goejanverwellesluis, waar Prinses Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, prins van Oranje, werd tegengehouden door patriotten. De oude, kenmerkende boogbrug is vervangen door een nieuw exemplaar, opgebouwd uit 15 sterk getoogde prefab betonelementen. Leuningen geven gezicht aan bruggen

Het mooie is dat in een landschappelijke omgeving, zoals een park, kan worden gekozen voor een serie doeltreffende prefab betonnen bruggen, die door de leuningen een geheel eigen karakter kunnen krijgen. Passend bij het parklandschap zoals met deze fraaie leuning.

Lees verder: Bruggen inpassen in omgeving, landelijk of stedelijk

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld
Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren