Alles over
prefab beton

Ontwikkelingen die voor u van belang zijn

Zo weet u altijd welke voor ontwerpen en bouwen relevante ontwikkelingen er spelen. Geen economisch nieuws, maar wel alles over bouwen en wet- en regelgeving.

Innovaties/productnieuws

Preafab-beton ontwikkelt zich steeds verderDe producenten van prefab-betonnen-oplossingen werken voortdurend aan verbetering.

Verbeteringen die vooral hun waarde bewijzen op aspecten als; bouwsnelheid, aanpasbaarheid en energieverbruik.

Het is daarom niet verwonderlijk dat steeds meer partijen kiezen voor de voordelen van werken met prefap-oplossingen.

Onder het kopje "Voorbeelden - Bouwconcepten" hebben we voor u een aantal zaken op een rij gezet.

 

 

 

 

Bouwmethode

Bouwen is cultuurgebonden. Er zijn landen waar men vrijwel alle bouwprojecten op een traditionele manier uitvoert.

Nederlanders kenmerken zich door hun innovatieve vermogen en hun kracht om processen te optimaliseren.

Wel duurzaam, niet flexibel

 

Bouwen doen we in Nederland doorgaans ‘slimmer’ dan in ons omringende landen. In samenspel tussen opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en industriepartijen vinden we steeds efficiëntere oplossingen om goede en betaalbare woningen te realiseren. Vrijwel zonder uitzondering zijn deze innovaties gestoeld op voortschrijdende verbeteringen door prefab-oplossingen.

 

 

 

Wet- en regelgeving

De keuze voor prefab-oplossingen biedt u als constructeur voordelen.

Veelal zijn deze oplossingen in constructief opzicht solide geborgd en gecertificeerd.

In dat kader is het wellicht goed te weten dat inmiddels vrijwel alle oplossingen ook zijn voorzien van CE markering.

 

 

- Nieuwe normen voor energieprestatie gebouwen per 1 juli 2012

Het Nederlandse normalisatie-instituut NEN heeft op 15 april 2011 de nieuwe norm ‘Energieprestatie van gebouwen’ (NEN 7120) gepubliceerd. Deze norm, kortweg EPG genoemd, bevat de bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Ook heeft de NEN nog twee andere nieuwe normen gepubliceerd, die allebei samenhangen met de EPG. Dit zijn:

  • de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) (NVN 7125);
  • de ventilatienorm (NEN 8088-1).
     

Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Ingangsdatum nieuwe normen
Vanaf 1 juli 2012 is het gebruik van deze normen verplicht voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Tot 1 juli 2012 gelden de bestaande energieprestatienormen voor woningen (NEN 5128) en utiliteitsgebouwen (NEN 2916).

 

Alleen voor nieuwbouw
De EPG geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor de huidige ISSO-richtlijnen gelden.

Verschil EPG en EPC
De EPG is iets anders dan de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De norm EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen. De EPC wordt berekend met de EPG.

  

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld