Slank, snel
en solide

Voorbeelden - Bouwconcepten

Ter inspiratie; Praktijkvoorbeelden en Voorbeeldconcepten.

Praktijkvoorbeelden / Bouwconcepten

Hier kunt u referentieprojecten bekijken van de verschillende AB-FAB leden. Dit is uiteraard maar een deel van de reeds uitgevoerde projecten met prefab-beton door leden van AB-FAB. Voor meer informatie over de leden of projecten kunt u via betrokken kennisleveranciers naar de website van het desbetreffende lid.   


Geluidsscherm (Romein Beton)
Met prefab-oplossingen kunt u ook eenvoudig 'speelse detals' in uw ontwerp inbrengen.
Het project Betuweroute is vooral op basis van prefab ontworpen
In het prject "De Betuweroute" is waar mogelijk ontworpen met slimme prefab-oplossingen.


 Verdiepte tunnel Maastricht

Evenwijdig aan de Maas vanaf de St.Servaasbrug richting Wilhelminabrug is de verdiepte tunnel gesitueerd. Het verdiepte tracé is over een lengte van ca. 400 meter overdekt, waardoor het verkeer voortaan onder de boulevard door zal rijden.

Het tunneldek bestaat uit geprefabriceerde voorgespannen elementen met een maximale overspanning van ca. 15 m¹.


TunnelingangIn de tunnelDe tunnelingang in Maastricht                                                                                             Boven de tunnel bevindt zich de boulevard

  

Bouwconcepten

Overspanningen kunnen steeds groter worden dankzij slanke en sterke voorgespannen betonnen bouwdelen.


Landschappelijke oeververbindingen  Landschappelijke oeververbinding spanbeton


Ontwerpen op basis van standaardcomponenten kan verrassende resultaten opleveren. Hier een voorbeeld van een concept waar zowel is gezocht naar oplossingen voor de landschappelijke inpassing als voor de bouwkundige en organisatorische aspecten.


Detail landschapsconcept spanbeton


Kenmerken

maximale overspanning 20 meter
minimale overspanning 15 meter
de brug wordt opgebouwd uit een basisconstructie bestaande uit U-vormige voorgespannen prefab liggers en boogvormige geprefabriceerde elementen, waarop een in het werk gestorte druklaag wordt aangebracht
naast het wegdek zijn groene vleugels gesitueerd
in basisvorm hebben de vleugels een toenemende breedte van 1,10 meter aan de ene oever tot 3 meter aan de andere over en vice versa
de vleugels kunnen naar keuze neergaand dan wel opgaand geplaatst worden
net als de brug zijn de vleugels gebogen
de vleugels zijn voorzien van een grondpakket, dat zich leent voor een variatie van begroeiingsmogelijkheden
toepasbaar als fiets-/voetbrug en verkeersbrug tot klasse 45
Eco duiker: kleine dieren veilig onderweg

Eco duikers worden opgebouwd uit duikerelementen met daarin een of twee bordessen. Op deze manier kunnen kleine dieren via de duiker veilig een drukke weg passeren. Alle voeg-, koppel- en naspanconstructies die bij de andere typen duikers de
revue zijn gepasseerd, kunnen worden uitgevoerd met een eco-voorziening.

Eco duiker Romein Beton

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld