Het is wel het 'gezicht'
van een bedrijf

Uw klanten tevreden

Als vormgever en adviseur speelt u een cruciale rol in het realiseren van een passend gebouw. Lees hier over bouwkundige aspecten die uw klant zeker zal waarderen.

Aanpasbaarheid buitenschil

Door de buitenschil aanpasbaar te houden voegt u kwaliteit toeDe economische levensduur wordt vaak onnodig verkort doordat gebouwen niet 'mee kunnen ademen' voor wat betreft uitstraling en functionaliteit.

Opzichzelf bruikbare gebouwen staan leeg vanwege een 'gedateerde uitstraling'. Door in uw ontwerpen al rekening te houden met latere aanpasbaarheid van de gezichtbepalende elementen voegt u kwaliteit toe.

 

Vanwege de modulaire maten waarin veel prefab-oplossingen worden geproduceerd kunnen ook jaren later relatief eenvoudig grondige renovaties worden doorgevoerd.

 

 

Flexibiliteit indeling

Een veel voorkomende reden om een nieuw pand te betrekken, is omdat de binneruimte niet langer paste bij de huidige organisatie. Opvallend vaak bleek de inhoud in m3 van het oude pand nauwelijks anders dan die van het nieuwe pand.

Had men de indeling naar wens kunnen aanpassen, dan was de hele verhuisoperatie - en alle kosten die dat met zich meebrengt- onnodig geweest.

De mate van latere aanpasbaarheid zit vooral in de plaats van de dragende delen.

Prefab-beton is bij uitstek een materiaal waarmee grote vrije overspanningen kunnen worden gerealiseerd in vloer en gevel in combinatie met slanke oplossingen voor wat betreft de dragende delen.

 

Grote vrije overspanningen houden de indeling flexibelComplete gevelelementenDoor te ontwerpen op basis van grote vrije overspanningen, hoeven de binnenwanden geen dragende functie te hebben.

 

Zo kan de indeling op ieder gewenst moment worden aangepast.

 

 

 

 

Energie / CO2

Energieprestaties (en de daarmee samenhangende CO2 uitstoot) vormt een thema dat niet langer genegeerd kan worden.

Kopers/huurders laten in hun keuzes ‘energieverbruik’ steeds zwaarder meewegen.

Overheden toetsen uw ontwerpen steeds strenger op het behalen van energieprestaties (EPC).

 

AardbolDe prefab-oplossingen zijn veelal al fabrieksmatig voorzien van hoogwaardige isolatiematerialen. Door de nauwkeurige passingen van de afzonderlijke bouwcomponenten ontstaat bovendien een ononderbroken isolatieschil. Dit leidt tot goed geïsoleerde gebouwen met een lage energierekening.

 

Nog een stap verder is het gebruik maken van aardwarmte voor verwarming/koeling van het gebouw (betonkernactivering). Een bewezen techniek die tot imposante besparingen kan leiden.

 

Klik hier als u meer wilt weten Betonkernactivering.

 

 

 

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld