Slim investeren
doe ik met prefab

Ontwikkelingen die voor u van belang zijn

Zo weet u altijd welke voor bouwen relevante ontwikkelingen er spelen. Geen economisch nieuws, maar wel alles over bouwen en wet- en regelgeving.

Bouwmethode

Ook dit is met prefab-delen geconstrueerdOnder andere dankzij ons 'natte Nedrlandse klimaat' wordt steeds vaker naar geprefabriceerde oplossingen overgeschakeld.

In de praktijk blijkt dan vaak dat er nog meer voordelen te behalen als gevolg van het overstappen een 'drogere bouwwijze'.


Voordelen in doorlooptijd, kosten, kwaliteit en functionaliteit.


Door vanaf het prilste ontwerp al na te denken over de mogelijkheden van prefab-oplossingen, voorkomt u dubbele kosten en blijken de mogelijkheden vaak verrassend.

Wet- en regelgeving

Kosten van niet duurzaam gedrag zullen toenemen

Door maatregelen te treffen om directe milieubelasting te reduceren (minder materiaal, minder afval, minder energie) kan de concurrentiepositie worden verbeterd. Daarnaast loopt een bedrijf dat het milieu onnodig belast het risico van reputatieschade of gederfde 'reputatieopbrengsten'. Zeker nu de politieke en publieke opinie toenemend aandacht heeft voor milieuaspecten, worden misstappen of onzorgvuldigheden steeds kostbaarder.

 

Het ING Economisch Bureau heeft nauwkeurig het negatieve effect van milieuschade op het bedrijfsresultaat in kaart gebracht.

kosten van niet duurzaam gedrag zullen snel toenemen

 

ING stelt: " Duidelijk valt te zien dat de negatieve effecten van milieubelasting op het bedrijfsresultaat hoger liggen dan nu en tevens sneller toenemen naarmate het milieu meer wordt belast." 

 

Samengevat: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in toenemende mate bedrijfseconomisch interessant en niet alleen weggelegd voor een kleine groep idealisten. Duurzaam bouwen en ondernemen zorgt voor lagere directe kosten en minder kans op reputatieschade. Bovendien geeft het de beste kansen om risico's van extreme stijgingen van grond- en hulpstoffen af te dekken.

 

Innovaties / productnieuws

Geluidsscherm (Romein Beton)

Vrijwel geen enkel GW'W/infra project kan worden gerealiseerd zonder (nieuwe) slimme oplossingen.

Oplossingen op het niveau van product, verwerking of ingegeven door bouwplaatsomstandigheden. 

De Nederlandse bouwkolom kenmerkt zich door haar innovatieve vermogen en de kracht om processen te optimaliseren. In een goed samenspel tussen opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en industriepartijen vinden we steeds efficiëntere oplossingen om goede en betaalbare projecten te realiseren. Opvallend vaak zijn deze innovaties gestoeld op voortschrijdende verbeteringen en nieuwe mogelijkheden door prefab-oplossingen.

 

Bij de voorbeeldprojecten kunt u hierover interessante informatie vinden.

 

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld