Zo realiseer ik
een solide rendement

Tevreden gebruikers

Gewilde gebouwen staan nooit lang leeg. Lees hier over de belangrijkste aspecten.


Aanpasbaarheid buitenschil

Hoewel voor ondernemers de beschikbare ruimte op de eerste plaats komt, hebben locatie en pand meer te bieden dan alleen de broodnodige vierkante meters. Uit onderzoek van ING Economisch Bureau blijkt dat ruim 75% van de ondernemers in de zakelijke dienstverklening het bedrijfspand als het visitekaartje van het bedrijf ziet. Tóch is 1 op de 6 ontevreden over zijn eigen huisvesting.

 

Onderzoek ING Economisch bureau

 

Naast voldoende ruimte moeten pand en omgeving díe uitstraling hebben die bijdraagt aan het imago dat het bouwbedrijf in de markt wil uitdragen. De onderhoudsstaat en representativiteit van het pand staan dan ook allebei in de top-5 van belangrijkste huisvestingsaspecten volgens bouwondernemers. Met name het kantoorgedeelte van het pand is gebaat bij tijdig onderhoud en modernisering. Pand en omgeving vormen immers voor een belangrijk deel de eerste indruk die nieuwe klanten, leveranciers en werknemers van een bouwbedrijf krijgen. Ook is de werkomgeving van grote invloed op de tevredenheid van het (kantoor)personeel.

 

Flexibiliteit indeling

Uit de studie van  ING Economisch Bureau blijkt ook dat bijvoorbeeld 50% van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening al na vier jaar aanpassingen  in de huisvesting verricht.

 Onderzoek ING Economisch bureau 2

Aangezien tussen 'denken en doen' doorgaans enige tijd verstrijkt, lijkt de conclusie dat de werkelijke behoefte dit -toch al forse cijfer- nog overstijgt.

 

Door als ontwikkeluitgangspunt te kiezen voor flexibele gebouwen wordt waarde aan uw project toegevoegd. Deze flexibiliteit bereikt u door te kiezen voor grote overspanningen en zo min mogelijk draagconstructies in de vorm van kolommen en andere hinderpalen in de binnenruimte.

Dan levert u ruimte die in iedere gebruiksfase eenvoudig kan worden aangepast omdat de binnewanden geen dragende functie hebben. Ze kunnen dus naar believen geplaats, verplaatst of zelf weggelaten worden.

Door het achterwege laten van kolommen hoeft de gebruiker hier bij de opstellingen geen rekening mee te houden. (NB: die kolommen staan dus ook niet in de weg in een eventuele parkeervoorziening die bijvoorbeeld onder het gebouw aanwezig zijn).

 

Energie / CO2

Energieprestaties (en de daarmee samenhangende CO2 uitstoot) vormt een thema dat niet langer genegeerd kan worden.

Kopers/huurders laten in hun keuzes ‘energieverbruik’ steeds zwaarder meewegen. Overheden toetsen uw plannen steeds strenger op het behalen van energieprestaties (EPC).

Afbeelding_1015De prefab-oplossingen zijn veelal al fabrieksmatig voorzien van hoogwaardige isolatiematerialen. Door de nauwkeurige passingen van de afzonderlijke bouwcomponenten ontstaat bovendien een ononderbroken isolatieschil. Dit leidt tot goed geïsoleerde gebouwen met een lage energierekening.

 

Nog een stap verder is het gebruik maken van aardwarmte voor verwarming/koeling van het gebouw (betonkernactivering). Een bewezen techniek die tot imposante besparingen kan leiden.

 

Lees meer over 'Betonkernactivering'.

 

Studie: Goede energieprestatie / locatie biedt meer rendement

Energiezuinige gebouwen (met een groen energielabel) scoren gemiddeld beter qua huurprijs dan niet-zuinige gebouwen.

 

 

Met verouderde kantoren loopt u toenemend risicoOnderzoek van Universiteit Maastricht en RSM Erasmus Universiteit wijst uit dat minder zuinige kantoren gemiddeld een 6,5% lagere huurprijs opbrengen dan zuinige kantoren. Wanneer gebouwen in de nabijheid van stations en andere voorzieningen zijn gelegen, heeft dat juist een positief effect op de huurprijs.

 

Kantoren met “niet-groene” energielabels (labelklassen D of lager) realiseren een huurprijs die ruim 6% lager ligt dan vergelijkbare gebouwen met een “groen” energielabel (label C of hoger).

 

 Dit blijkt uit een recente grootschalige studie uitgevoerd door dr. Nils Kok (Universiteit Maastricht) en dr. Maarten Jennen (Erasmus Universiteit) in opdracht van DTZ Zadelhoff en Agentschap NL.

Naast deze “discount” voor gebouwen uit minder zuinige labelklassen toont het onderzoek ook aan dat de nabijheid van een treinstation een significant effect op de huur heeft. Als de afstand tot het dichtstbijzijnde station met een kilometer toeneemt, resulteert dat in een huurprijsdaling van circa 13%.

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld