Zo realiseer ik
een solide rendement

Voordelen

Dat met prefab fraaie, betaalbare en functionele gebouwen te realiseren zijn weet u vast al wel. Daarom beperken we ons hier tot de meest relevante aspecten die direct ingrijpen op uw bedrijfsvoering.

Sneller rendement door korte bouwtijd

De bouwer mag het bouwproces dan wel tot zijn hoofdactiviteit rekenen, voor u is dit een noodzakelijk kwaad. Immers in de bouwfase lopen uw kosten snel op zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Gebruik van prefab-oplossingen leidt tot een aanzienlijke versnelling in de bouwfase en daarmee tot eerder rendement voor u.

De bouwversnelling verlaagt ook de totale projectkosten omdat bouwplaatsgebonden kosten en risicokosten vanzelfsprekend lager uitvallen.

Professionele gebouwen

Professionele gebouwenProfessionele gebouwen 2Professionele gebouwen kenmerken zich door hun bouwkundige kwaliteit en de mate van flexibiliteit van de indeelbaarheid van de binnenruimte.

Door slim gebruik te maken van de voordelen die prefab-bouwcomponenten bieden, kan zowel de uitstraling van het gebouw (het visitekaartje) als de functionaliteit worden gediend.

 

Door als uitgangspunt te kiezen voor grote vrij indeelbare binnenruimte kan het gebouw eenvoudig ‘meeademen’ met

de veranderende wensen van de gebruiker.

Waardevast

WaardevastKwaliteit behoud altijd zijn waarde. Als u daaraan ook blijvende flexibiliteit weet te verbinden zal het gebouw voor veel partijen aansprekend zijn. Wat de voordelen daarvan zijn hoeven wij u vast niet uit te leggen…

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld