Alles over
prefab beton

Ontwikkelingen die voor u van belang zijn

Zo weet u altijd welke voor bouwen relevante ontwikkelingen er spelen. Geen economisch nieuws, maar wel alles over bouwen en wet- en regelgeving.


Innovaties / productnieuws

Preafab-beton ontwikkelt zich steeds verderIn toenemende mate worden woningen uit prefab-onderdelen opgetrokken.

Dit biedt kwalitatieve voordelen en kostenvoordelen.

Bij de voorbeeldprojecten kunt u hierover interessante informatie vinden.

 

 

 

 

 

Wet- en regelgeving

Kosten van niet duurzaam gedrag zullen toenemen

Door maatregelen te treffen om directe milieubelasting te reduceren (minder materiaal, minder afval, minder energie) kan de concurrentiepositie worden verbeterd. Daarnaast loopt een bedrijf dat het milieu onnodig belast het risico van reputatieschade of gederfde 'reputatieopbrengsten'. Zeker nu de politieke en publieke opinie toenemend aandacht heeft voor milieuaspecten, worden misstappen of onzorgvuldigheden steeds kostbaarder.

 

Het ING Economisch Bureau heeft nauwkeurig het negatieve effect van milieuschade op het bedrijfsresultaat in kaart gebracht.

kosten van niet duurzaam gedrag zullen snel toenemen

 

ING stelt: " Duidelijk valt te zien dat de negatieve effecten van milieubelasting op het bedrijfsresultaat hoger liggen dan nu en tevens sneller toenemen naarmate het milieu meer wordt belast." 

 

Samengevat: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in toenemende mate bedrijfseconomisch interessant en niet alleen weggelegd voor een kleine groep idealisten. Duurzaam bouwen en ondernemen zorgt voor lagere directe kosten en minder kans op reputatieschade. Bovendien geeft het de beste kansen om risico's van extreme stijgingen van grond- en hulpstoffen af te dekken.

 

Kijkt u in dat kader ook eens bij  Betonkernactivering  op deze site.

 

Bouwmethode

Bouwen is cultuurgebonden. Er zijn landen waar men vrijwel alle bouwprojecten op een traditionele manier uitvoert.

Nederlanders kenmerken zich door hun innovatieve vermogen en hun kracht om processen te optimaliseren.

Wel duurzaam, niet flexibel

 

Bouwen doen we in Nederland doorgaans ‘slimmer’ dan in ons omringende landen. In samenspel tussen opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en industriepartijen vinden we steeds efficiëntere oplossingen om goede en betaalbare woningen te realiseren. Vrijwel zonder uitzondering zijn deze innovaties gestoeld op voortschrijdende verbeteringen door prefab-oplossingen.

 

 

 

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld