Alles over
prefab beton

Tevreden kopers/huurders

Hoe zorgt u voor tevreden klanten en houdt u ook de kosten in de hand.

Aanpasbaarheid

Om de economische levensduur van woongebouwen een positieve impuls te geven blijkt vooral de mate waarin de woning ook op langere termijn kan blijven voldoen aan de veranderende woonwensen een belangrijke rol te spelen.

 

Indelingsvrijheid (ontw)

 

Door in de binnenruimte bij voorkeur geen kolommen en dragende binnenwanden aan te brengen kan in iedere levensfase een indeling worden gevonden die aansluit bij de dan gelden behoefte. En dat is goed nieuws voor uw rendement!

Kwaliteit

Kopers/huurders krijgen toenemend een stem. Men eist kwaliteit en flexibiliteit.

Ook overheden letten steeds scherper op, in het bijzonder, de borging van kwaliteit.

Doordat prefab-oplossingen altijd een geborgde kwaliteit opleven, zowel op bouwkundig gebied als op het gebied van de energieprestaties, kunt u uw voordeel doen met deze ‘aandacht’. Immers; “money flows to quality…”

Energie/CO2

Energieprestaties (en de daarmee samenhangende CO2 uitstoot) vormt een thema dat niet langer genegeerd kan worden.

Kopers/huurders laten in hun keuzes ‘energieverbruik’ steeds zwaarder meewegen. Overheden toetsen uw plannen steeds strenger op het behalen van energieprestaties (EPC).

Woning A-labelDe prefab-oplossingen zijn veelal al fabrieksmatig voorzien van hoogwaardige isolatiematerialen. Door de nauwkeurige passingen van de afzonderlijke bouwcomponenten ontstaat bovendien een ononderbroken isolatieschil. Dit leidt tot goed geïsoleerde woningen met een lage energierekening.

Nog een stap verder is het gebruik maken van aardwarmte voor verwarming/koeling van de woning. Een bewezen techniek die nu nog vooral in kantoren veelvuldig wordt toegepast. Toenemende vraag naar reductie van energiekosten en ‘comfort’ zal ook binnen de woningbouw dergelijke ontwikkelingen ‘afdwingen’.

Geveloplossingen

De uitstraling van de woning of het woongebouw is veelal een doorslaggevende factor. Goed te weten dat er vele prefab-geveloplossingen zijn die bijdragen aan een fraai aanzicht. Wellicht ook goed om te weten dat die elementen op de langere termijn veelal relatief eenvoudig kunnen worden vervangen, zodat ook bij renovaties een frisse aanblik te realiseren is.

Uiterlijk van beton

Beton, grijs en saai...?

Er is beslist meer mogelijk met prefab-beton dan u wellicht had verwacht.


Gevelbeeld

 Golvende balkons (Noppert)
Ook ronde gevelbeelden zijn prima in prefab te realiseren


Geluidsscherm (Romein Beton)
Zichtbeton als afscherming© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld