Het is wel het 'gezicht'
van een bedrijf

Voordelen

Dat prefab in algemene zin voordeel oplevert weet u vast al wel. Daarom beperken we ons hier tot de meest relevante aspecten die direct ingrijpen op uw bedrijfsvoering.

Ontwerpvrijheid blijft

Nog meer dan bij woningbouw speelt bij utiliteitsprojecten de uitstraling een rol. U als ontwerper moet het gezicht gaan bepalen van de grote (bouw)investering die volgt op uw succesvolle werk.

Vanzelfsprekend wilt u in dat zo belangrijke proces 'vrijuit kunnen schetsen en uitwerken'. Door uzelf in de voorbereidingsfase alleen maar af te vragen welke modulaire maat u als vertrekpunt hanteerd, kunt u zichzelf vervolgens volledig concentreren op het ontwerpproces zelf.  

Voor wat betreft de oplossingen met prefab-beton kunt u in uw ontwerpen profiteren van het voordeel dat veel al is voorbedacht. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunt naar hartelust experimenteren met de invloeden van het verschuiven van zichtbepalende bouwdelen.

Voor wat betreft de constructieve kant van het verhaal weet u immers dat de oplossingen realiseerbaar en geborgd zijn.


Fraaie en functionele gebouwen

openstructuurdoorslankeconstructieFunctionele gebouwen kenmerken zich door hun bouwkundige kwaliteit en de mate van flexibiliteVrijegevelinvullingvan de indeelbaarheid van de binnenruimte.

Door slim gebruik te maken van de voordelen die prefab-bouwcomponenten bieden, kan zowel de uitstraling van het gebouw (het visitekaartje) als de functionaliteit worden gediend.


Door als uitgangspunt te kiezen voor grote vrij indeelbare binnenruimte kan het gebouw eenvoudig ‘meeademen’ met de veranderende wensen van de gebruiker.


Kwaliteitsoplossingen die betaalbaar zijn

Om uw ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen zal het daarvoor benodigde budget beschikbaar moeten komen.

Als het budget uiteindelijk niet aansluit bij de raming van de bouwsom, liggen tijdrovende bezuinigingsrondes en aanpassingen die afbreuk doen aan het oorspronkelijk ontwerp op de loer. Daarom is het zo prettig dat prefab-oplossingen zich beter vooraf laten calculeren, zowel in geld als in kwaliteit en tijd.

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld
Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren