We bouwen
steeds slimmer

Voordelen

Wat prefab in algemene zin aan voordeel oplevert weet u vast al wel. Daarom beperken we ons hier tot de meest relevante aspecten die direct ingrijpen op uw bedrijfsvoering.

Sneller bouwen

Auto-assemblagelijnDe bouwfase wordt een assemblagefase als u werk met prefab-betonnen-oplossingen.

Kenmerkend van een assemblageproces is de hoge productiesnelheid die u kunt realiseren.

Enerzijds omdat alles precies past en anderzijds omdat het bouwrisico sterk wordt gereduceerd.
Minder arbeid op de bouwplaats

personeelstekortNiet onbelangrijk voordeel van een assemblageproces is dat er minder kennis op de bouwplaats vereist is en dat met minder inzet van personeel kan worden volstaan. U kunt dus met minder (specialistisch) bouwplaatspersoneel toch uw jaarproductie verhogen.


Reductie risico / faalkosten

Het bouwproces wordt sterk weersonafhankelijk dankzij gebruik van geprefabriceerde bouwdelen. Zodoende zijn tijd, kwaliteit en kosten nauwkeurig vooraf te plannen waardoor uw risico wordt gereduceerd.


Beheerst bouwprocesEen andere belangrijk voordeel van bouwen met prefab-oplossingen is dat het bouwprces veel beheerster verloopt doordat minder communicatie en logistieke inspanningen nodig zijn.


Veilig en ARBO-vriendelijk werken


De bouwplaats wordt beter beheersbaar, opgeruimder en overall veiliger

in de zin van Arbo- en ongevalsrisico's.

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld
Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren