Zo blijf ik
binnen budget

Voorbeelden - Bouwconcepten

Ter inspiratie; Praktijkvoorbeelden en Voorbeeldconcepten.

Praktijkvoorbeelden / Bouwconcepten


Oplossingen die altijd passen...

 Zonder een goed fundament is het lastig bouwen. Prefab-beton biedt hierin goede oplossingen die snel en risicoloos te realiseren zijn.

Doordat in vrijwel ieder weerssituatie doorgewerkt kan worden, blijft u 'op planning'.

Uitvoering conform berekeningAlle details passen perfect


Minimale bouwoverlast... Trekduiker 


Nagespannen duikers kunnen worden uitgevoerd als trekduiker. Daarbij wordt de duiker met behulp van een speciaal ontwikkeld vijzelsysteem in zijn geheel of in fasen onder de weg of het spoor doorgetrokken zonder daarbij het verkeer te hinderen.Het trekken van tunnels door een bestaand grondlichaam (onder weg of spoor). 

Tunnels zonder hinder

De terinen konden precies volgens schema blijven rijden


In tegenstelling tot bouw in een open bouwput ondervindt het verkeer geen enkele hinder van de bouwmethode met behulp van vijzeltechniek.


Ook met elementen ter plaatse is het goed werken.

Prefab biedt een snelle bouwmethode, zodat het project sneller gebruiksgereed is. 


Alles is vooraf minitieus doorgerekendTotaaloplossingSnel gebruiksklaar© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld