Zo blijf ik
binnen budget

Voordelen

Wat prefab in algemene zin aan voordeel oplevert weet u vast al wel. Daarom beperken we ons hier tot de meest relevante aspecten die direct ingrijpen op uw bedrijfsvoering.

Sneller bouwen

Alle details passen perfect

De bouwfase wordt een assemblagefase als u werk met prefab-betonnen-oplossingen. Kenmerkend van een assemblageproces is de hoge productiesnelheid die u kunt realiseren. Enerzijds omdat alles precies past en anderzijds omdat het bouwrisico sterk wordt gereduceerd.Minder arbeid op de bouwplaats

Alles is vooraf minitieus doorgerekendNiet onbelangrijk voordeel van een assemblageproces is dat er minder kennis op de bouwplaats vereist is en dat met minder inzet van personeel kan worden volstaan.

U kunt dus met minder (specialistisch) bouwplaatspersoneel toch uw jaarproductie verhogen.
Reductie risico / faalkosten

Het bouwproces wordt sterk weersonafhankelijk dankzij gebruik van geprefabriceerde bouwdelen. Zodoende zijn tijd, kwaliteit en kosten nauwkeurig vooraf te plannen waardoor uw risico wordt gereduceerd. Opgeruimde bouwplaats


Een andere belangrijk voordeel van bouwen met prefab-oplossingen is dat het bouwprces veel beheerster verloopt doordat minder communicatie en logistieke inspanningen nodig zijn. De bouwplaats wordt beter beheersbaar, opgeruimder en overall veiliger in de zin van Arbo- en ongevalsrisico's.


© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld