Alles over
prefab beton

Ontwikkelingen die voor u van belang zijn

Zo weet u altijd welke voor bouwen relevante ontwikkelingen er spelen. Geen economisch nieuws, maar wel alles over bouwen en wet- en regelgeving.

Innovatie/productnieuws

HijsmiddelenDe producenten van prefab-betonnen-oplossingen werken voortdurend aan verbetering.

Verbeteringen die u helpen om sneller, efficienter en veiliger te bouwen.

 

Onder het kopje "Voorbeelden - Bouwconcepten" hebben we voor u een aantal zaken op een rij gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwmethode

AutoassemblagelijnBouwen is cultuurgebonden. Er zijn landen waar men vrijwel alle bouwprojecten op een traditionele manier uitvoert.

Nederlanders bouwers kenmerken zich door hun innovatieve vermogen en hun kracht om processen te optimaliseren.

 

Dat blijkt ook wel aan de ingezette koers om van bouwen assembleren te maken.

 

Zo kan met minder inzet van arbeid op de bouwplaats sneller en veiliger worden gewerkt.

 

 

 

 

Wet- en regelgeving

Kosten van niet duurzaam gedrag zullen toenemen

Door maatregelen te treffen om directe milieubelasting te reduceren (minder materiaal, minder afval, minder energie) kan de concurrentiepositie worden verbeterd. Daarnaast loopt een bedrijf dat het milieu onnodig belast het risico van reputatieschade of gederfde 'reputatieopbrengsten'. Zeker nu de politieke en publieke opinie toenemend aandacht heeft voor milieuaspecten, worden misstappen of onzorgvuldigheden steeds kostbaarder.

 

Het ING Economisch Bureau heeft nauwkeurig het negatieve effect van milieuschade op het bedrijfsresultaat in kaart gebracht.

kostentoenemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING stelt: " Duidelijk valt te zien dat de negatieve effecten van milieubelasting op het bedrijfsresultaat hoger liggen dan nu en tevens sneller toenemen naarmate het milieu meer wordt belast." 

 

Samengevat: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in toenemende mate bedrijfseconomisch interessant en niet alleen weggelegd voor een kleine groep idealisten. Duurzaam bouwen en ondernemen zorgt voor lagere directe kosten en minder kans op reputatieschade. Bovendien geeft het de beste kansen om risico's van extreme stijgingen van grond- en hulpstoffen af te dekken.

 

VGA (Veiligheid / Arbo / Gezondheid)

beterbeleiddoorprefab

 

In het kader van uw VGA-beleid biedt werken met prefab-oplossingen een positieve bijdrage.

Minder handling, een eenvoudiger bouwproces, een opgeruimde bouwplaats en doordachte (passende) details, waardoor uw mensen prettiger en effectiever zullen werken. Prettiger onder alle weersomstandigheden want met prefab kunt vrijwel alle dagen van het jaar "aan de slag". 

 

 

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld