800 meter lange parkeergarage tussen winkels en dakpark

In Rotterdam ontwikkelde en bouwde Dura Vermeer een winkelcentrum van een kilometer lengte met erboven een parkeergarage van 21.000 vierkante meter: Bigshops Parkboulevard. De toepassing van prefab betonelementen en slimme bouwkundige detaillering, beperkte de bouwkosten. Door de trapsgewijze uitvoering met verschillende bouwploegen werd de planning ruimschoots gehaald. Oplevering vond in oktober 2011 plaats.

Relevante artikelen

Bigshops Parkeerboulevard

800 meter lange parkeergarage tussen winkels en dakpark

In Rotterdam ontwikkelde en bouwde Dura Vermeer een winkelcentrum van een kilometer lengte met erboven een parkeergarage van 21.000 vierkante meter: Bigshops Parkboulevard. De toepassing van prefab betonelementen en slimme bouwkundige detaillering, beperkte de bouwkosten. Door de trapsgewijze uitvoering met verschillende bouwploegen werd de planning ruimschoots gehaald. Oplevering vond in oktober 2011 plaats.

Vliegensvlugge trapsgewijze uitvoering met prefab elementen

Bigshops Parkboulevard ligt aan de Vierhavensstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven, tussen de haven en een woonwijk in. Het langwerpige gebouw van twee lagen hoog is op de twee kopse kanten 'afgesnoten'. Hier bevinden zich op de begane grond de in- en uitrit van de achterliggende expeditiestraat voor de bevoorrading van de winkels. Op de eerste verdieping is de 650 meter lange, en 32 meter brede parkeergarage. In 2013 wordt het dakpark opgeleverd, een 8 hectare groot openbaar park met grote bomen op het dak van het gebouw. Het centraal in het park gelegen transparante horecapaviljoen is al gerealiseerd.

Efficiënte constructie

Ontwikkelaars MAB Development en Dura Vermeer Vastgoed, aannemer Dura Vermeer Bouw Rotterdam, ingenieursbureau Bartels, en de prefab leveranciers Hurks Beton en Dycore werkten samen bij het ontwerp en de uitvoering van de betonnen draagconstructie. Een samenwerking die leidde tot een efficiënte constructie van de garage.
De fundering is gerealiseerd met 3360 trillingsarme Vibro palen. De bovengrondse constructie van het gebouw bestaat uit prefab kolommen, T-balken, vloeren en gevelelementen. Hiernaast zijn stabiliteitswanden en druklagen in het werk gestort. De trappenhuizen, liftschachten en wanden langs de in- en uitritten verzorgen de stabiliteit van het gebouw. De parkeergarage kent om de tachtig meter een dilatatie. Dit is gedaan om de thermische krimp en uitzetting van het beton te beheersen.  De in het werk gestorte, zwaar gewapende wand aan de achterzijde van de expeditiestraat keert de grond en het grondwater. Deze wand is een kilometer lang.


Op maat gemaakt

“Om overspanningen van twaalf meter te realiseren met relatief weinig wapening, kozen we voor voorgespannen kanaalplaten in parkeerdek – en dakvloer,” zegt Arie van Aalst, bedrijfsleider bij aannemer Dura Vermeer Bouw Rotterdam. “De kanaalplaten, tot 400 mm dik, zijn voorzien van een druklaag met op maat gemaakte krimpwapening. We lieten speciale wapeningsnetten maken met staaldiameters van 6,5 en 7,5 mm, waarmee we de betonkrimp beheersten. De vloeren van het parkeerdek en de op- en afritten zijn bovendien afgevlinderd. Dit schone beton ziet er fraai uit en heeft goede waterdichte eigenschappen.”

Slimme details 

De dakvloer van de parkeergarage wordt het zwaarst belast door het dakpark. Op de kanaalplaatvloeren met druklaag zijn twee lagen bitumen aangebracht als waterdichting. Hier bovenop komt 70 mm XPS, geotextiel, 11 mm drainagemat, 100 mm EPS met drainage, nog een laag geotextiel, 250 mm daktuinondersubstraat en 550 mm daktuinsubstraat. De bomen die op het dak komen te staan krijgen een andere onderlaag.
Één van de prefab wanden in de parkeergarage is voorzien van inkassingen. Naast het besparen van beton zijn in deze inkassingen tl-armaturen aangebracht om de hierin aangebrachte advertenties van de winkeliers te verlichten. Van Aalst zegt: “De tl-armaturen komen ruim 200 keer voor. De lichtkap ter afscherming van het armatuur is gemaakt van metalen hoeklijnen die normaal gesproken als vloerafzetting worden gebruikt: een praktische oplossing die relatief goedkoop is.” 


Rappe realisatie 

Dura Vermeer koos voor een trapsgewijze bouw met meerdere bouwploegen vanaf de zuidoost- naar de noordwestzijde van het gebouw. “Er waren op een gegeven moment vijf bouwstromen tegelijk gaande, wat de uitvoering bespoedigde”,zegt van Aalst. “Op deze manier hoefde er geen kostbare voorraad aan materiaal te worden aangehouden en kon eerder met de afbouw worden begonnen. Om alles in goede banen te leiden, was er een wekelijkse bouwvergadering met alle bij de bouw betrokken partijen. We bespaarden uiteindelijk ruim een half jaar op de bouwtijd.”


Oriëntatie en veiligheid

Om de bezoekers te helpen oriënteren is er een doorlopende nummering op de achterwand in de parkeergarage aangebracht. Bovendien kennen de trappenhuizen, liftschachten en het parkeerdek erlangs verschillende oriëntatiekleuren: rood, geel, groen of blauw. De parkeervakken zelf zijn met donkere triflex kunststof coating gemarkeerd. 
Over de veiligheid in de parkeergarage zegt Van Aalst: “De veiligheidssituatie van de garage is te vergelijken met die van een tunnel. Er mochten geen rookafvoerkanalen in het dak komen en in geval van brand wordt de rook naar de zijkanten afgezogen. Drie reusachtige ventilatoren aan weerszijden van de parkeergarage zorgen voor de broodnodige ventilatie en afvoer van rook. Deze ventilatoren zorgen bovendien voor de toevoer van verse lucht. Afhankelijk van de locatie van een brand, wordt de rook naar één bepaalde kant gezogen. Hiervoor zorgt de brandmeldinstallatie die gekoppeld is met de ventilatoren.”


Resultaat van alle inspanningen is een opvallend gebouw dat prima functioneert. Uit reacties van winkeliers en bezoekers blijkt dat men tevreden is over het pand. De daktuin zal het geheel fraai afmaken.


Beeld: Butzelaar van Son Architecten, Martijn van den Bouwhuijsen

Projectgegevens

Locatie: Rotterdam, Delfshaven
Architect: Butzelaar van Son Architects
Aannemer: Dura Vermeer Bouw Rotterdam
Constructeur: Bartels Ingenieurs
Betonproducent: Hurks Beton (nu Hurks prefabbeton) en Dycore
Bouwperiode: september 2009 – oktober 2011
Bruto vloeroppervlak parkeergarage: 20.000 vierkante meter
Pro prefab: efficiency en esthetiek