Drie typen bovengrondse parkeergarages

Globaal gezien zijn er drie soorten bovengrondse garages: de vlakkevloergarage, de hellingbaangarage en de splitlevelgarage.


Parkeergarages

Parkeersystemen

Drie typen bovengrondse parkeergarages

Globaal gezien zijn er drie soorten bovengrondse garages: de vlakkevloergarage, de hellingbaangarage en de splitlevelgarage.


Vlakkevloergarage

Een vlakkevloergarage bestaat uit een aantal horizontaal gelegen vloeren die bereikbaar zijn via hellingbanen. De hellingbanen kunnen buiten de garage worden geplaatst of daarbinnen. Buiten de garage geplaatste hellingbanen kunnen als rechte helling of spiraalvormig worden uitgevoerd. Het parkeercomfort van vlakke garages is over het algemeen goed. De parkeerroutes zijn vaak wat langer dan bij splitlevelgarages het geval is. De hellingbanen zijn over het algemeen wat gecompliceerder door de grotere hoogte die moet worden overwonnen, zodat het aantal hellingen in de praktijk vaak tot een minimum beperkt blijft.

Hellingbaangarage

In een hellingbaangarage liggen de vloeren onder een helling in de lengterichting van de rijbaan. De parkeervakken staan loodrecht op de helling vanwege het gevaar van een op de helling doorrollende auto. De parkeerhelling wordt gebruikt om de hoogteverschillen tussen de vloeren te kunnen overbruggen. Combinaties van hellingbaan en vlakke garages komen ook voor. Hierbij wordt één stramien als helling uitgevoerd en het andere als vlakke vloer. De hellingbaan wordt in twee richtingen bereden. Bij tweebeukige garages leidt de parkeerroute langs alle plaatsen, zodat open plaatsen snel kunnen worden gevonden.

Hellingbanen van garage De Cope

Splitlevelgarage

Een splitlevelgarage bestaat uit vlakke vloeren die over een halve verdiepingshoogte verspringen. Het hoogteverschil tussen de vloeren wordt hierdoor beperkt tot een halve verdiepingshoogte zodat met korte hellingbanen kan worden volstaan. Bij garages uitgevoerd in TT-vloeren kunnen de hellingbanen in geknikte elementen worden uitgevoerd, zodat extra kolommen ter plaatse van de hellingbaanconstructie niet nodig zijn. Vaak wordt eenrichtingsverkeer toegepast in combinatie met een aantal hellingbanen, zodat een aantal rijlussen wordt gecreëerd: korte lussen voor het snel stijgen of dalen en lange lussen om parkeervakken te zoeken. Bij een splitlevelgarage is aandacht vereist voor het creëren van voldoende ruime bochtstralen voor de hellingen. 

Splitlevelgarage Fagron in Capelle aan de IJssel​​​​​​​