Primeur voor Groningen

Een primeur voor de provincie Groningen: de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn krijgt de langste betonnen liggers die ooit zijn gemaakt. De enorme kokerliggers van 68 meter lang en 240 ton gewicht worden niet alleen geproduceerd door Haitsma Beton, ook het transport is in handen van het Friese betonbedrijf.

Relevante artikelen

Er gaat niets boven Groningen: qua brugliggers dan

Primeur voor Groningen

Een primeur voor de provincie Groningen: de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn krijgt de langste betonnen liggers die ooit zijn gemaakt. De enorme kokerliggers van 68 meter lang en 240 ton gewicht worden niet alleen geproduceerd door Haitsma Beton, ook het transport is in handen van het Friese betonbedrijf.

Nieuwe brug bij Zuidhorn 

De nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal maakt deel uit van het project ‘Opwaarderen vaarweg Lemmer – Delfzijl’ dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de provincies Friesland en Groningen. De vaarweg Lemmer-Delfzijl is onderdeel van het hoofdvaarwegennet van Nederland en is een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. Verwacht wordt dat het transport over water in de komende jaren sterk toeneemt  zowel  het vervoerde gewicht als de scheepsgrootte. Daarvoor is een opwaardering van de vaarweg noodzakelijk. „Onderdeel hiervan is het plaatsen van een nieuwe brug bij Zuidhorn, waar klasse 5a schepen onderdoor kunnen varen,” vertelt Jan Willem van Jaarsveld, adviseur kunstwerken van de afdeling Beton- en Waterbouw van de provincie Groningen. „Onder de nieuwe brug kunnen straks vierlaagscontainerschepen elkaar passeren. De doorvaarthoogte van de huidige brug ligt op zeven meter. Dat is klemmend voor de binnenvaart: er kunnen nu schepen met drie lagen containers onderdoor. Niet alleen de hoogte van de nieuwe brug maakt een betere en veiligere doorvaart mogelijk. De nieuwe brug wordt ook breder, waardoor schepen elkaar op een veilige manier kunnen passeren.”


Omleggen N355

De aanleg van de brug wordt gecombineerd met het omleggen van de N355. Deze provinciale weg scheidt Zuidhorn van tweelingdorp Noordhorn. Op dit moment is de N355 een obstakel in de dorpen; verkeer en voetgangers hebben moeite de drukke weg over te steken. Voor de oude hefbrug staan bovendien regelmatig files. Dit gaat ten koste van de veiligheid en de leefbaarheid. De nieuwe N355 loopt daarom door de polder en in een tunnel onder het dorp Noordhorn. De N355 krijgt voor de kruising met het Van Starkenborghkanaal een hoge vaste brug. Het nieuwe kunstwerk met twee rijstroken krijgt een doorvaarthoogte van 9,10 meter en een doorvaartbreedte van 54 meter. Om dit mogelijk te maken heeft hoofdaannemer GMB Civiel bv het Friese betonbedrijf opdracht gegeven voor het leveren en monteren van 15 HKP-liggers, 69 PA-platen en randelementen voor de uit drie velden op de bouwen brug.” ​

Alleen in prefab

„Dit project kan eigenlijk alleen maar met prefab,” verklaart projectleider Bernard van Noordenburg van GMB Civiel bv de keuze voor prefab liggers. „De architect wilde een slanke en vlakke constructie. Dat gaat je, met een dergelijke overspanning boven het water, niet lukken met beton dat in het werk wordt gestort.” Het werk over het Van Starkenborghkanaal is de aannemer gegund middels een Design and Construct contract. Dat betekent dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp en de constructie daarvan. „ We hebben het project met name op basis van onze score op EMVI criteria weten binnen te halen,’’ vertelt Van Noordenburg. „We moesten toen nog op zoek naar een partij die de liggers van 68 meter zou kunnen produceren. We kwamen uit bij het Friese betonbedrijf.”

Bouwsnelheid 

Niet alleen vanwege het slanke ontwerp kwam de aannemer uit op prefab beton als juiste keuze, ook de bouwsnelheid is van belang. „Voor de aanleg van de brug mag de vaarweg zo weinig mogelijk worden versperd,’’ aldus Van Jaarsveld van provincie Groningen. „Door de keuze voor prefab liggers kan in mum van tijd gebouwd worden.’’

Langste en zwaarste ooit

De liggers over het Van Starkenborghkanaal zijn de langste en zwaarste die tot dusver in Nederland gemaakt zijn. De lengte is nodig omdat de brug enigszins schuin over het kanaal loopt. De projectleider vindt de enorme omvang van de liggers niet van het grootste belang. „Maar dat het gaat om recordliggers, maakt het project voor ons wel extra leuk,” aldus Van Noordenburg. 
„Voor ons betekent het project de grenzen opzoeken,’’ aldus Karel Bus, accountmanager bij het Friese betonbedrijf. „Zowel qua engineering als productie. De liggers van 68 meter lang en 240 ton aan gewicht zijn de grootste en zwaarste die tot nu toe zijn gemaakt.’’