Rapport van adviseur

Het geotechnisch funderingsadvies is het rapport dat de grondmechanisch adviseur opstelt op basis van de het uitgevoerde bodemonderzoek en berekeningen. Ook neemt de adviseur een advies op met een voorstel hoe de constructie te funderen. Met dit advies kan de constructeur, die in detail de krachtswerking van de constructie kent, de funderingsconstructie definitief ontwerpen.

Funderingsontwerp

Geotechnisch funderingsadvies

Rapport van adviseur

Het geotechnisch funderingsadvies is het rapport dat de grondmechanisch adviseur opstelt op basis van de het uitgevoerde bodemonderzoek en berekeningen. Ook neemt de adviseur een advies op met een voorstel hoe de constructie te funderen. Met dit advies kan de constructeur, die in detail de krachtswerking van de constructie kent, de funderingsconstructie definitief ontwerpen.

Funderingsadvies

Het geotechnisch funderingsadvies is het rapport dat de grondmechanisch adviseur opstelt op basis van de het uitgevoerde bodemonderzoek en berekeningen. Ook neemt de adviseur een advies op met een voorstel hoe de constructie te funderen. Met dit advies kan de constructeur, die in detail de krachtswerking van de constructie kent, de funderingsconstructie definitief ontwerpen. 

In het funderingsadvies zijn doorgaans de volgende delen opgenomen:

  • verslag en resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek
  • beschrijving van de grondgesteldheid en de grondwaterstand
  • evaluatie van de geotechnische gegevens in samenhang met de constructie
  • type en afmetingen van de constructie
  • andere invloeden die voor de constructie van belang kunnen zijn, zoals hydrologische omstandigheden en uitvoeringszaken

Heibaarheid

Aan de grond dankt de paal haar draagvermogen, maar voor dat draagvermogen kan worden bereikt, moet de paal nog wel worden geïnstalleerd. De kwaliteit van de geprefabriceerde betonnen heipaal is optimaal, zodat de paal schadevrij de grond in kan worden geheid. Bij het ontwerp van de paalfundering moet rekening worden gehouden met de heibaarheid. 

Heisimulaties kunnen helpen om vooraf de heibaarheid van de heipalen na te gaan. 

Is de bodemweerstand te hoog, dan kan het voorkomen dat de heipaal niet op niveau kan worden geheid. Zwaar heiwerk is het gevolg, en ongewenst. De heitijd wordt te lang waardoor het heien niet efficiënt is, en de kans op kopschade door het groot aantal zware heiklappen neemt toe.

Het is de taak van de geotechnisch adviseur en de constructeur om deze situatie te voorkomen door de heibaarheid een deel van het ontwerpproces te laten zijn.

Belendingen

Daarnaast kunnen er nog invloeden van de omgeving zijn die invloed hebben op het ontwerp van de paalfundering. Denk aan belendingen en bodemverontreiniging. 

heien met belending​​​​​​​