Heipalen in soorten en maten

Heibaarheid

Op een aantal locaties in Nederland komen harde tussenlagen voor die moeilijk te doorheien zijn en daarbij een vergroot risico opleveren voor paalschade. In deze omstandigheden is het raadzaam een goed regelbaar heiblok toe te passen, zodat de overgang van harde tussenlagen naar een zachte onderlaag met weinig hei-energie kan plaatsvinden.

Valgewicht

Een juiste keuze van het valgewicht is hierbij eveneens zeer belangrijk. Wanneer een te zware hamer wordt gebruikt, bestaat het risico dat bij het doorheien van de zware laag de trekspanningen in de paal te groot worden. Een te lichte heihamer kan leiden tot een te lange heitijd. Ook daarbij bestaat het risico op kopschade door vermoeiing.

Heisimulatie

Een heisimulatie bootst het toekomstige heiproces na. Daarbij gelden drie parameters: de grond, de paal en het heimiddel. De simulatie berust op het principe van de golfvoortplanting. In de jaren zeventig is aan universiteiten begonnen met het zoeken naar verklaringen voor hetgeen tot dan nog onverklaarbaar was. In de jaren tachtig is in versneld tempo doorgegaan met het onderzoek, dat voor het overige nog aanzienlijk werd uitgebreid door de ontwikkelingen in de offshoretechnologie. Immers, de aanwezige kennis omtrent paalfunderingen bleek zonder meer onvoldoende voor de hoogst gecompliceerde constructies die in open zee moeten worden gerealiseerd. 

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld