Het effect van de heiklap

De maximale drukspanning

Als een heiblok de paalkop treft, wordt door de botsing in de paal een drukgolf opgewekt die met een snelheid van circa 4000 m/s benedenwaarts gaat. 

heimuts 3

Maximale drukspanning

Van groot belang is dat die maximale drukspanning in de kop van de paal recht evenredig is met de snelheid waarmee het blok de paal treft. De maximale drukspanning in N/mm2 laat zich voor een geprefabriceerde betonnen paal goed benaderen door de trefsnelheid in m/s te vermenigvuldigen met de factor 8 tot 10.

Zachte heimuts

Op de spanningen hebben de heimuts en de mutsvulling een grote invloed. Een nieuwere, zachtere heimuts leidt tot lagere drukspanningen in de paal. Excentrisch heien kan zorgen dat aan de ene zijde van de paal de spanningen hoger zijn dan aan de andere zijde van de paal. Alhoewel de gemiddelde spanning misschien niet zo hoog zijn, kan door excentriciteit de maximale spanning de betonsterkte toch overschrijden.

pagina 35Gemeten spanningen in de paal tijdens het heien

Trefsnelheden en valhoogten

Wil men de drukspanning in de kop van een betonnen paal beperken tot 40 à 50 N/mm2, dan zal de trefsnelheid niet hoger kunnen zijn dan 4 tot 5 m/s. Dit betekent dat de effectieve valhoogte niet groter zou moeten zijn dan 0,8 - 1,25 m.
Onder effectieve valhoogte wordt verstaan de hoogte waarover een blok vrij valt en de stoot op de paal ongehinderd plaatsvindt. Wil men de kans op schade aan een paalkop beperken, dan is het verstandig ervan uit te gaan dat de vrije valhoogte de 1,0 m niet overschrijdt.