Uitvoering van heiwerken

De kalender

Tijdens het heien worden het aantal heislagen om de paal 0,25 m te laten zakken geteld. Dit noemt men het kalenderen, de resultaten de kalender of heikalender.

Heikalender

De heier plaatst vooraf op de paal om de 0,25 m, gemeten vanaf de kop, een streep of merkje op de heipaal. De heier of heiopzichter telt vervolgens het aantal klappen per 0,25 m zakking. De resultaten worden in een staatje opgeschreven en gepresenteerd als de heikalender.

Indicatie draagvermogen

Vooral wanneer de paalpunt in de draagkrachtige laag wordt geheid is het bijhouden van de kalender van belang. Doorgaans wordt dan ook alleen maar over de laatste 2 meter paallengte gekalenderd. De kalender is een indicatie voor het draagvermogen van de heipaal.

‚Äč