Elke paal

Elke paal is voorzien van een merk: een sticker of een label. Hierop staan gegevens omtrent de afmetingen en bijzonderheden van de paal, alsmede de productiedata.

Uitvoering van heiwerken

Paallabel

Elke paal

Elke paal is voorzien van een merk: een sticker of een label. Hierop staan gegevens omtrent de afmetingen en bijzonderheden van de paal, alsmede de productiedata.

Gegevens

Volgens het KOMO-keurmerk moet de heipaal minimaal zijn voorzien van de volgende gegevens:

  • fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk
  • datum van vervaardiging
  • serienummer en productnummer, overeenkomend met de desbetreffende tekening
  • lengte
  • schacht- en puntafmetingen in mm
  • KOMO© beeldmerk en certificaatnummer

Afwijkingen

Als in één van de geleverde palen van een bouwproject heipalen voorkomen die van buiten gelijk zijn, maar inwendig van elkaar verschillen, in bijvoorbeeld wapening, voorspanniveau, betonkwaliteit of ingestorte voorzieningen, dan moet dit op het product vermeld staan.

Paallabel standaard paal