Kwaliteit en kwaliteitscontrole

Kwaliteit en kwaliteitscontroles

De fabrikant van heipalen zorgt voor eigen controles op de productieprocessen, maar wordt ook gecontroleerd door externe controleurs. Heeft de fabrikant ISO9001 en levert hij de heipalen onder KOMO-keur? Dan heeft de afnemer zekerheid dat de paal met maximale zorg is geproduceerd, onder toeziend oog van de externe controleurs.

Kwaliteitscontroles

Als afnemer van geprefabriceerde heipalen is het niet nodig om de geleverde heipalen zelf te controleren. De fabrikant verricht zelf alle controles en archiveert deze. Uitsluitend producten die aan de vereiste kwaliteitseisen voldoen, mogen de fabriek verlaten.

Externe controle

Bovenop de eigen controles van de fabrikant van de betonnen heipalen vinden er ook controles door externe partijen plaats. In het kader van de beoordelingsrichtlijn voor Betonnen Heipalen wordt er door deskundigen van het KIWA gecontroleerd of de fabrikant zich houdt aan de voorschriften uit deze richtlijn. Controles op de controles, maar ook eigen waarneming van de controleur die steekproeven neemt. Dit systeem van controles zorgt voor een gegarandeerde kwaliteit.


drukken kubus