Vlakke platen

Ook vlakke platen die dienen als fundering kunnen worden geprefabriceerd. Wel zijn er beperkingen aan de maximale afmetingen door de beperkte mogelijkheden van het transport. Daarom blijven de toepassingen beperkt tot elementen met beperkte afmetingen, voor bijvoorbeeld funderingen van bergingen, schuren en garages.

Andere prefab funderingen

Vlakke plaatfunderingen (2)

Vlakke platen

Ook vlakke platen die dienen als fundering kunnen worden geprefabriceerd. Wel zijn er beperkingen aan de maximale afmetingen door de beperkte mogelijkheden van het transport. Daarom blijven de toepassingen beperkt tot elementen met beperkte afmetingen, voor bijvoorbeeld funderingen van bergingen, schuren en garages.

Funderingsbalk

Er worden zowel kant en klaar producten voor funderingen op palen, als voor funderingen op staal geproduceerd. Vaak worden de prefab plaatfundering gecombineerd met een rand, een soort van funderingsbalk. De bergingsvloer en funderingsbalk zijn één geïntegreerd geheel. De funderingselementen kunnen worden voorzien van een steensponning en in het geval van garagevloeren van een inritvoorziening. De funderingsvloeren kunnen worden voorzien van een isolatie aan de onderzijde. 
Lengtes van een vloer tot 9000 mm of meer zijn mogelijk en breedtes van 3500 mm of meer.

Tijdswinst

Door te werken met een prefab product, wordt voorkomen dat veel tijd verloren gaat met uitvoeringswerkzaamheden op de bouwplaats zoals het bekisten, storten en het demonteren van die bekisting. Net als de prefab balken is de prefab vlakke plaatfundering een schone manier van bouwen. De montage van de bergingsvloeren kan veelal gecombineerd worden met de montage van de funderingsbalken.

Prefab vlakke plaatfundering: bergingsvloer


Illustratie doorsnede prefab bergingsvloer