Voordelen

Een geprefabriceerde fundering heeft vele voordelen, zoals elke prefab constructie. Wat de prefabricage van de funderingsconstructie extra bijzonder maakt is dat de aanleg van een fundering vaak op de slappe ondergrond van de bouwput moet plaats vinden. Juist dan hebben weersinvloeden en kwaliteit van die bodem grote invloed op de doorlooptijd van een in het werk gestorte fundering. Prefabricage helpt daarbij de risico’s te beperken.

De belangrijkste voordelen zie je hiernaast op een rij.

Prefab funderingen

Voordelen van geprefabriceerde fundering

Voordelen

Een geprefabriceerde fundering heeft vele voordelen, zoals elke prefab constructie. Wat de prefabricage van de funderingsconstructie extra bijzonder maakt is dat de aanleg van een fundering vaak op de slappe ondergrond van de bouwput moet plaats vinden. Juist dan hebben weersinvloeden en kwaliteit van die bodem grote invloed op de doorlooptijd van een in het werk gestorte fundering. Prefabricage helpt daarbij de risico’s te beperken.

De belangrijkste voordelen zie je hiernaast op een rij.

Prefabricage leidt tot efficiënt bouwproces

In de huidige bouw is een verschuiving merkbaar van het traditionele, ambachtelijk bouwen naar een meer systematisch, industrieel bouwen. Ook al vindt elke bouwer zijn of haar bouwproces uniek, het bouwproces is altijd hetzelfde. Vergelijk het met de productie van auto’s. Verschillende uitvoeringen van auto’s lopen achter elkaar van de lopende band af. Variatie in kleur, uitvoering, accessoires, etc. Niet één auto is gelijk, maar komen toch achter elkaar van dezelfde lopende band. Ook hier geldt, net zoals in de bouw, dat verschillende producten eenzelfde proces hebben.


Tasveld
​De prefab fundering past in een efficiënt bouwproces. Bouwbedrijven die streven naar standaardisatie, optimalisatie, kostenreductie en beheersing van het bouwproces, zullen al snel bij een aanbieder van prefab funderingen uitkomen. Het proces en de producten van een prefab fundering passen immers in de filosofie met bijbehorende voordelen van LEAN.

Kostenbesparing

Een kubieke meter beton kost altijd (bijna) evenveel. Of dit nu in een fabriek wordt geproduceerd, of in het werk gestort. Wanneer alle kosten, van mallen, wapening, afstandhouders, beton, transport en arbeid bij elkaar worden genomen, zal een kubieke meter funderingsbalk in het werk gestort niet veel afwijken van een kubieke meter geprefabriceerde funderingsbalk.
Kostenbesparingen worden bij de productie van prefab funderingen echter gerealiseerd door onder meer een efficiënter (geïndustrialiseerd) proces, reductie van de faalkosten, reductie van de lengte van de toe te passen funderingspalen, vereenvoudigde communicatie en administratie met slechts één partij voor de fundering, en het kostenvoordeel van de kortere bouwtijd.

Snelle bouwtijd

Met prefabricage worden veel werkzaamheden van de bouwplaats weggehaald en in het voortraject al voorbereid. Hierdoor zijn de werkzaamheden op de bouwplaats beperkt tot assemblage van de delen. Een zeer korte bouwtijd is het gevolg. En tijd is geld… Kortere bouwtijd betekent immers minder bouwplaatskosten, beperking van de overhead, etc.


Assemblage op de bouwplaats

Ook de voorbereidingstijd is over de jaren aanzienlijk afgenomen. Tegenwoordig is de tijd die verstrijkt tussen opdracht en montage van de elementen gereduceerd tot minder dan 4 weken.

Nog meer voordelen:

•    past in efficiënt bouwproces: systeembouw of LEAN Manufacturing met leverancier van prefab funderingen als volwaardige bouwpartner;
•    kostenreductie. Reductie van de som van álle kosten, van ontwerp tot en met montage
•    korte bouwtijd, dus snel uit de grond. Aanzienlijke bouwtijdwinst aan het begin van de planning (tot wel 2 à 3 weken!); 
•    reductie faalkosten;
•    eigen maatvoeringsafdeling en montageploegen van de leverancier zorgen voor een efficiënte planning;
•    één centrale tekening of BIM-model als basis voor alle maatvoeringen: voor de productie van wapening en de

funderingselementen, als op het werk, voor de paalpiketten, inboren stekeinden en monteren van de funderingselementen
•    hoge productkwaliteit door prefabricage;
•    heipalen kunnen in de meeste gevallen korter, wat leidt tot kostenbesparing; 
•    geen bekistingen meer nodig;
•    koppensnellen is overbodig; 
•    geen wapening en vlechters op het werk; 
•    een prefab funderingssysteem kan de dag na montage worden belast; 
•    maatvast;
•    minder afhankelijk van de weersomstandigheden;
•    geen bouwafval, milieuvriendelijk en dus een schone bouwplaats; 
•    ARBO-technisch beter verantwoord, dus betere omstandigheden voor de mensen op de bouwlocatie;
•    bouwen boven maaiveld en water zijn gemakkelijker te realiseren;
•    beperken van risico’s.
Lees meer: De voordelen van een prefab fundering op een rij


© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld