Andere prefab funderingen

Prefab poeren

Verschillende toepassingen

Poeren van prefab beton worden in verschillende maten en uitvoeringen geproduceerd. De kleine maten van de prefab betonpoeren worden veel gebruikt bij de bouw van kleine bouwwerken zoals schuren, veranda's, terrasoverkappingen en carports. Maar ook grote poeren worden uitgevoerd in geprefabriceerd beton. Dit kunnen poeren zijn als een soort van paalkop, of voor een fundering op staal.


Prefab poer

Voordelen

Ook voor de prefabricage van poeren gelden dezelfde voordelen. Één van de belangrijkste daarvan is de bouwsnelheid. Na het plaatsen van de prefab poer kan er direct verder worden gebouwd. Dit in tegenstelling tot het in het werk storten van de poer, waarvoor op de bouw vele handelingen nodig zijn en moet worden gewacht tot het beton (voldoende) is uitgehard. 

Behalve het voordeel in tijd kan ook op kosten worden bespaard. Bijvoorbeeld door de optimale afstemming tussen de prefab heipaal, de poer en aansluitende funderingsbalk.

Draagkrachtige ondergrond

Indien de bouwlocatie een draagkrachtige ondergrond heeft, kunnen hiervoor ook prefab poeren worden geproduceerd. Deze fundering op staal wordt direct in het zandbed aangebracht. Prefab poeren kunnen worden voorzien van diverse sparingen, instortvoorzieningen en ankers.


Detailtekening paalkop