Liftputten

Door ook de liftput uit te voeren in geprefabriceerd beton, en de montage te combineren met de montage van de prefab funderingsbalken, wordt een zeer snelle bouwtijd gerealiseerd.

Andere prefab funderingen

Liftputten, kelders en keerwanden (2)

Liftputten

Door ook de liftput uit te voeren in geprefabriceerd beton, en de montage te combineren met de montage van de prefab funderingsbalken, wordt een zeer snelle bouwtijd gerealiseerd.

Standaardmaten

Elke lift heeft zijn eigen vereiste afmetingen van de liftput. Dat betekent dat liftputten doorgaans niet in standaardmaten verkrijgbaar zijn, maar dat op specificaties van de klant en liftleverancier de liftput wordt geproduceerd. De liftput wordt integraal opgenomen in de fundering. Hierdoor ontstaat er een optimale samenhang van prefab fundering en prefab liftput.

In verband met transport blijven liftputten beperkt tot een maximale breedtemaat van circa 4000 mm. 

Prefab liftput


Prefab liftput geïntegreerd in prefab fundering 

Kelders

De prefab huiskelder staat in Nederland meer in de belangstelling dan ooit. Prefabricage van ook de kelder levert een groot aantal voordelen op, zoals elke prefab funderingsconstructie. Daarnaast heeft een geprefabriceerde kelder als extra voordeel dat door de korte bouwtijd de duur van de bronbemaling tot een minimum wordt beperkt. Afmetingen zijn mogelijk tot wel circa 5,5 meter breed en circa 18 meter lang!

Keerwanden

Prefab betonnen keerwanden vinden hun toepassing in combinatie met de prefab funderingssystemen, waarbij een grond of waterkering benodigd is.


Prefab keerwand opgenomen in prefab fundering