Ontwerp prefab funderingen

BIM

Bouw Informatie Model

BIM staat voor Building Information Model of in het Nederlands het Bouw Informatie Model. Vroeger werd een ontwerp van een te bouwen constructie vastgelegd in tekeningen, eerst op papier en vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw steeds vaker in een CAD-pakket. De CAD-tekeningen zijn eigenlijk net zoals de papieren voorganger gewoon tekeningen met losse lijntjes. De interpretatie van die lijntjes gebeurt door de lezer van de tekening. Zo interpreteert een ingenieur, constructeur of bouwvakker vier lijntjes als een balk met bepaalde afmetingen.

BIM-tekening met heipalen

3D-object

Tegenwoordig wordt niet meer getekend maar gemodelleerd. Daarbij is een balk niet meer een interpretatie van 4 lijnstukken, maar een object geworden. Een object met drie dimensies, materiaaleigenschappen en meer. Door een gebouw in 3D (of soms 2,5D) te modelleren kan al een indruk van het eindresultaat worden gegenereerd, nog voor de bouw werkelijk start. Ook fouten in het ontwerp komen doorgaans eerder aan het licht. 

Virtueel bouwen

Het vastleggen van een ontwerp in een 2,5D of 3D model heet een BIM: Building Information Modeling. BIM maakt bouwen virtueel. Met bouwtekeningen in BIM kan tijd en kosten worden bespaard, door alle benodigde informatie van alle partners in het bouwproject overzichtelijk op één plek op te slaan. Alle informatie is dan toegankelijk voor alle bouwpartners, dus ook de producent van de geprefabriceerde fundering. Daarnaast kan met BIM een digitaal prototype van het bouwproject worden gegenereerd, nog vóórdat met de bouw wordt gestart.


Details