Ontwerp prefab funderingen

Optimalisatie funderingsconstructie

Funderingseconomie

De totale kosten van een fundering dienen zo laag mogelijk te zijn. Dat is de uitdaging waar de ontwerper of constructeur voor staat. Vele keuzen in het onwerpproces bepalen per saldo de totale funderingkosten, bijvoorbeeld:

  • Fundering op staal of op palen? Doorgaans is een fundering op staal goedkoper dan een fundering op palen. Maar wanneer grondverbetering noodzakelijk is, of er grote belastingen zijn, is een fundering op palen al gauw een kostenaantrekkelijker alternatief
  • Het aantal palen dat benodigd is voor een fundering lijkt een simpel vraagstuk. Immers alle palen tezamen dienen de totale belasting te kunnen dragen. Maar daarbij heeft de ontwerper van de fundering een grote vrijheid. Wordt er voor veel kleine palen, of weinig grote palen gekozen? Dat is een optimalisatievraagstuk waar naast de grondgesteldheid ook de kosten van de heipalen, heiwerk, de wapening en de funderingselementen een rol speelt. De goedkoopste oplossing is die waarbij het samenspel van alle delen als totaal tot de laagste kosten leidt. Funderingseconomie noemen we dat. Funderingseconomie wordt bereikt door het samenspel van de (hoofd)constructeur, de geotechnisch adviseur en de ontwerper/producent van funderingselementen. In sommige gevallen is dat verzameld in één partij: daarmee is funderingseconomie verzekerd


Fundering op staal