Uitvoering en werkwijze

Optassen van elementen op de bouwplaats

Schade voorkomen

Om schade aan de funderingselementen te voorkomen dienen een aantal punten in acht te worden genomen:
•    De vrachtwagen die de elementen aanlevert lost ook zelf die elementen;
•    Zorg voor een draagkrachtige plaats zodat de elementen niet in de bouwput wegzakken of kunnen omvallen;
•    Richt de opslag zodanig in, dat de elementen in volgorde van leggen bereikbaar zijn;
•    Zorg dat de elementen in het bereik van de montagekraan opgestast liggen;
•    Doorgaans worden de elementen niet gestapeld, zodat elk element bereikbaar blijft voor montage. 


Aanvoer balken

Lossen elementen

Opslag op bouwplaats

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld