Scheefstand

Als klei en veen worden belast, worden ze samengedrukt. Een bouwwerk dat hierop zou zijn gefundeerd gaat na verloop van tijd verzakken. Klemmende deuren en ramen, scheuren in de gevels of erger nog scheefstand is het gevolg.
Belang van een betrouwbare fundering

Krachtsafdracht naar draagkrachtige bodem

Scheefstand

Als klei en veen worden belast, worden ze samengedrukt. Een bouwwerk dat hierop zou zijn gefundeerd gaat na verloop van tijd verzakken. Klemmende deuren en ramen, scheuren in de gevels of erger nog scheefstand is het gevolg.

Funderen op staal

De draagkrachtige bodemlaag bevindt zich op in Nederland op diverse diepten. In sommige plaatsen is de draagkrachtige laag aan het oppervlak en kan worden volstaan met een fundering zonder palen, ook wel ‘fundering op staal’ geheten.


woning gefundeerd op staal​​​​​​​Schematische weergave funderen op staal

Paalfundering

Daar waar de draagkrachtige laag op grotere diepte bevindt (vanaf één meter of meer) is een fundering op palen, ofwel paalfundering, benodigd. De heipalen hebben als doel de krachten van de constructie over te brengen naar de draagkrachtige lagen in de bodem. Dus voordat de paalfundering kan worden ontworpen moeten er verschillende zaken duidelijk zijn, zoals de krachten die vanuit de bovenbouw op de fundering worden overgedragen en de opbouw van de bodem.


Fundering op palen versus een fundering op staal

Bodemonderzoek

Om de bodemopbouw in kaart te brengen, moet er bodemonderzoek worden gedaan. Met de resultaten van het bodemonderzoek kan de diepte van de draagkrachtige laag worden bepaald, de mate van draagkracht en de opbouw van de bovenliggende lagen en de invloed daarvan op de draagkracht van de funderingspalen. ​​​​​​​Zo kan een funderingsontwerp worden gemaakt. 

grondmonsters 1
​​​​​​​Grondmonsters