Heipaal is een grondverdringende paal

De geprefabriceerde heipalen worden gerangschikt onder de grondverdringende palen. Dat betekent dat om de paal de grond te krijgen, het heien, de grond moet worden verdrongen. Waar eerst grond zat, komt door het heien de paal. Dat betekent dat de paal de grond opzij moet verdringen. Vandaar de typering ‘grondverdringend’.
Funderingsontwerp

Bepalen draagkracht van de paalfundering

Heipaal is een grondverdringende paal

De geprefabriceerde heipalen worden gerangschikt onder de grondverdringende palen. Dat betekent dat om de paal de grond te krijgen, het heien, de grond moet worden verdrongen. Waar eerst grond zat, komt door het heien de paal. Dat betekent dat de paal de grond opzij moet verdringen. Vandaar de typering ‘grondverdringend’.

Hoogwaardige paalfundering

Grondverdringende palen hebben een groter draagvermogen en een stijver paalgedrag dan de niet-grondverdringende palen. Dat levert een hoogwaardigere paalfundering op. Grote draagkracht en minimale zettingen


overzicht funderingsmethoden​​​​​​​

Draagvermogen

Het draagvermogen kan worden gesplitst in een bijdrage van de paalpunt en een van de schacht van de paal. Voor de berekening van het paalpuntdraagvermogen uit de sondeergrafieken wordt de methode van Ir. Koppejan toegepast. Het draagvermogen van de paalpunt is een gewogen gemiddelde over een diepte van 0,7 tot 4 maal de diameter D onder de paalpunt en 8 maal D boven de paalpunt. Bij vierkante heipalen is D niet een echte diameter, maar de equivalente diameter. Afhankelijk van de vorm van de paalpunt moeten nog factoren worden toegepast.

Kleef

De kleeft wordt berekend als percentage van de sondeerwaarde. Doordat de betonnen heipalen grondverdringende palen zijn, is dit percentage aanzienlijk hoger dan voor niet grondverdringende palen. 

De bijdrage van de schacht aan het draagvermogen, de kleef, kan ook een negatieve invloed op dat draagvermogen hebben, de zogenaamde ‘negatieve kleef’. Hiervan is sprake wanneer grondlagen naast de paal zakken en aan de paal gaan ‘kleven’, gaan hangen. Hiervan kan sprake zijn wanneer klei- en veenlagen worden samengedrukt, bijvoorbeeld door een verhoging van de belasting op het maaiveld, of door verlaging van de grondwaterstand. De negatieve kleeft kan een aanzienlijk bijdrage leveren aan de totale belasting op de heipaal.Postieve en negatieve kleef