Voorgespannen versus traditioneel

Kopwapening

In de kop van de paal, en in mindere mate in de voet, ontstaan grote spanningen. Krachten van het heiblok tijdens het heien, aangrijpen van de belasting op de paal en ook het aangrijpen van de voorspankrachten uit de voorspanstrengen. Dit zorgt ervoor dat in de kop en voet extra zachtstaalwapening nodig is, om deze krachten goed in de paal in te leiden. In de kop wordt daarom meestal kopwapening of spiraalwapening aangebracht.


De specificatie van deze wapening wordt voor standaard heipalen door de fabrikant verzorgd. Welke kopwapening in een heipaal is toegepast kan worden afgelezen van het paallabel.

doorsnede kop​​​​​​​Doorsnede kop heipaal