Productie van heipalen

Productiemethoden

Er zijn verschillende productiemethoden. Zo kunnen betonnen heipalen worden geproduceerd met een zogenaamd lange bank systeem. In een mal van soms wel 100 tot 250 meter of meer worden een aantal heipalen achter elkaar geproduceerd. Tussenschotten in de mal scheiden de afzonderlijke palen. Een andere wijze van produceren is met behulp van een carrouselsysteem


langebandDe twee productiemethoden verschillen essentieel van elkaar. Bij het lange banksysteem staan de mallen vast opgesteld, en komt het beton naar de mal toe. Bij het carrouselsysteem zijn de mallen verplaatsbaar, staat de betondoseerunit op een vaste plaats en komen de mallen naar het beton toe.

Voor- en nadelen

Beide systemen hebben voor- en nadelen. Uiteindelijk leveren beide systemen een hoogwaardige betonnen heipaal met een hoge betonkwaliteit op. Ongeacht het systeem worden de heipalen namelijk onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek gemaakt, waardoor de kwaliteit niet afhankelijk is van de weerscondities. De betondoseerinstallatie is computergestuurd en levert dus alle dagen een gelijke, constante hoogwaardig betonmengsel. 

Procedure 

De gehele cyclus van het produceren bestaat, ongeacht de productiemethode van lange bank- of carrouselsysteem, uit de volgende stappen:

  • Mal voorbereiden: de voorbereiding van de mal bestaat uit het op maat stellen van de mal, om de vereiste paallengte te krijgen. De mallen moeten schoon zijn. Om het ontkisten te vergemakkelijken worden de mallen voorzien van een dunne oliefilm (ontkistingsolie)
  • Voorspanning en wapening aanbrengen: eerst worden de kopwapening en de voorspanstrengen in de mal geplaatst. De voorspanstrengen worden onder de benodigde trekkracht gebracht. Onder invloed van deze voorspankracht wordt de voorspanstreng vele centimeters uitgerekt. Het aanbrengen van de spankracht gebeurt met voorspanvijzels. Deze worden regelmatig gecontroleerd en geijkt, zodat altijd de juiste voorspankracht wordt aangebracht
  • Het storten en verdichten van beton: pas wanneer de voorspankracht in de voorspanstreng is aangebracht kan het beton gestort worden. Het beton wordt in een grote mengcentrale bereid. Op basis van een betonrecept worden de ingrediĆ«nten van beton volledig geautomatiseerd gedoseerd en gemengd. Met behulp van grote kubels wordt het beton van de betonmenger naar de mallen getransporteerd. Het beton wordt vervolgens in de mallen gedoseerd.
  • Uitharden van beton: direct na het storten begint het uitharden van het beton. Dit is een chemisch proces waarbij cementsteen ontstaat, die de grind- en zandkorrels aan elkaar kit. Het uithardingsproces heeft vele dagen nodig. Fabrieken streven erna om het beton zo samen te stellen, dat de sterkte van beton in het begin snel toeneemt, zodat het betonproduct al snel uit de mal kan worden genomen.
  • Ontkisten: wanneer het beton de vereiste sterkte heeft bereikt, kan de betonnen heipaal uit de mal worden genomen. Doorgaans is dit al binnen 16 uur na het storten van het beton. Het beton heeft dan al een sterkte van 20 N/mm2. Bij voorgespannen palen worden de voorspanstrengen ter plaatse van de paalkop en paalvoet doorgeslepen. Om het ontkisten te vergemakkelijken is voor de betonstort de mallen voorzien van een dunne oliefilm. Alle palen worden voorzien van een paallabel, een sticker met alle gegevens van de heipaal.
  • Aflaten van de voorspanning
  • Optassen van de gerede heipalen: na het ontkisten worden de palen naar het tasveld gebracht, waar ze worden opgestapeld. Afhankelijk van de zwaarte van het heiwerk kunnen de palen na enkele dagen uitharden al naar de bouwplaats worden vervoerd. Het optassen gebeurt zoals in de verwerkingsvoorschriften staat vermeld. Dat wil zeggen op een harde ondergrond, en de palen onderstopt met stophout op de plaats van de merktekens.