Productie van heipalen

De productiecyclus

De gehele cyclus van het produceren bestaat, ongeacht de productiemethode van lange bank- of carrouselsysteem, uit de volgende stappen:

  • Voorbereiden van de mal: dit bestaat uit het op maat stellen van de mal, om de vereiste paallengte te krijgen. De mallen moeten schoon zijn. Om het ontkisten te vergemakkelijken worden de mallen voorzien van een dunne oliefilm (ontkistingsolie).
  • Voorspanning en wapening aanbrengen: eerst worden de kopwapening en de voorspanstrengen in de mal geplaatst. De voorspanstrengen worden onder de benodigde trekkracht gebracht. Onder invloed van deze voorspankracht wordt de voorspanstreng vele centimeters uitgerekt. Het aanbrengen van de spankracht gebeurt met voorspanvijzels. Deze worden regelmatig gecontroleerd en geijkt, zodat altijd de juiste voorspankracht wordt aangebracht.
  • Het storten van het beton: pas wanneer de voorspankracht in de voorspanstreng is aangebracht kan het beton gestort worden. Het beton wordt in een grote mengcentrale bereid. Op basis van een betonrecept worden de ingrediĆ«nten van beton volledig geautomatiseerd gedoseerd en gemengd. Met behulp van grote kubels wordt het beton van de betonmenger naar de mallen getransporteerd. Het beton wordt vervolgens in de mallen gedoseerd.
  • Het verdichten van het beton: losgepakt beton krijgt niet de gewenste sterkte. Pas wanneer het beton direct na het storten wordt verdicht, krijgt het beton de gewenste sterkte. Met het verdichten worden het grind en zand in een dichte pakking geplaatst. Dit verdichten wordt bereikt wanneer het beton in trilling wordt gebracht. Dit verdichten kan gebeuren door de mal of het beton met trilmotoren of trilnaalden in trilling te brengen, of door te schokken.
  • Het uitharden van het beton: direct na het storten begint het uitharden van het beton. Dit is een chemisch proces waarbij cementsteen ontstaat, die de grind- en zandkorrels aan elkaar kit. Het uithardingsproces heeft vele dagen nodig. Fabrieken streven erna om het beton zo samen te stellen, dat de sterkte van beton in het begin snel toeneemt, zodat het betonproduct al snel uit de mal kan worden genomen.
  • Het ontkisten: wanneer het beton de vereiste sterkte heeft bereikt, kan de betonnen heipaal uit de mal worden genomen. Doorgaans is dit al binnen 16 uur na het storten van het beton. Het beton heeft dan al een sterkte van 20 N/mm2. Bij voorgespannen palen worden de voorspanstrengen ter plaatse van de paalkop en paalvoet doorgeslepen. Om het ontkisten te vergemakkelijken is voor de betonstort de mallen voorzien van een dunne oliefilm. Alle palen worden voorzien van een paallabel, een sticker met alle gegevens van de heipaal.
  • Het optassen van de palen op het tasveld: na het ontkisten worden de palen naar het tasveld gebracht, waar ze worden opgeslagen. Afhankelijk van de zwaarte van het heiwerk kunnen de palen na enkele dagen uitharden al naar de bouwplaats worden vervoerd. Het optassen gebeurt zoals in de verwerkingsvoorschriften staat vermeld. Dat wil zeggen op een harde ondergrond, en de palen onderstopt met stophout op de plaats van de merktekens.


Transport

Wanneer de palen vervolgens voldoende zijn uitgehard, kunnen ze naar het bouwwerk worden getransporteerd. Dat kan per vrachtwagen, maar natuurlijk ook per schip. 
productiehal