Maat voor weerstand

De kalender is een maat voor de weerstand die de paal ondervindt tijdens het heien. En dit zegt iets over het draagvermogen van de paal. Maar er zijn nogal wat factoren die het verband tussen kalender en het draagvermogen beïnvloeden, zodat er niet een direct verband is tussen de kalender en het draagvermogen.

Uitvoering van heiwerken

Het verband tussen heiweerstand en draagvermogen

Maat voor weerstand

De kalender is een maat voor de weerstand die de paal ondervindt tijdens het heien. En dit zegt iets over het draagvermogen van de paal. Maar er zijn nogal wat factoren die het verband tussen kalender en het draagvermogen beïnvloeden, zodat er niet een direct verband is tussen de kalender en het draagvermogen.

Kalender

Tijdens het heien worden het aantal heislagen om de paal 0,25 m te laten zakken geteld. Dit noemt men het kalenderen, de resultaten de kalender of heikalender. De heier plaatst vooraf op de paal om de 0,25 m, gemeten vanaf de kop, een streep of merkje op de heipaal. De heier of heiopzichter telt vervolgens het aantal klappen per 0,25 m zakking. De resultaten worden in een staatje opgeschreven en gepresenteerd als de heikalender. Vooral wanneer de paalpunt in de draagkrachtige laag wordt geheid is het bijhouden van de kalender van belang. Doorgaans wordt dan ook alleen maar over de laatste 2 meter paallengte gekalenderd. De kalender is een indicatie voor het draagvermogen van de heipaal.

Valhoogte

De kalender is een maat voor de weerstand die de paal ondervindt tijdens het heien. En dit zegt iets over het draagvermogen van de paal. Maar er zijn nogal wat factoren die het verband tussen kalender en het draagvermogen beïnvloeden, zodat er niet een direct verband is tussen de kalender en het draagvermogen. Zo is de instelling van het heiblok, de valhoogte, wel van invloed op de kalender, maar niet op het draagvermogen. Bijvoorbeeld: een paal geheid met een licht of zwaar heiblok krijgt daardoor niet een groter of kleiner draagvermogen. Dat betekent dat ook de kalenderwaarde op zich zelf niets zegt over dat draagvermogen.

Draagvermogen

Daarnaast neemt het draagvermogen van de paal doorgaans in de loop van de tijd na het heien toe. Dit komt doordat de wateroverspanning dat tijdens het heien in de grond ontstaat, afvloeit. Andersom is ook mogelijk, maar komt sporadisch voor, dat het draagvermogen afneemt in de periode kort na het heien.

Sonderingen

Voor de paalberekening, het berekenen van het draagvermogen van een paal, wordt in Nederland de methode Koppejan toegepast. Het was Ir. Koppejan die in de jaren veertig van de vorige eeuw een rekenmethode opstelde, die tot op heden nog steeds wordt gebruikt. Als basis dient de sondering voor de berekening. De methode gaat uit dat het puntdraagvermogen wordt bepaald door niet alleen de draagkracht net onder de paalpunt, maar daar ook een aantal paaldiameters onder en boven. De methode wordt volop toegepast en is vele keren gevalideerd.

Er zijn ook controlemaatregelen na installatie

​​​​​​​Lees meer over het verband tussen heiweerstand, kalender en draagvermogen

​​​​​​​Vergelijking tussen kalender en sondering​