Heien in het buitenland

In het buitenland komt het veelvuldig voor dat palen pas geïnstalleerd mogen worden nadat proefbelastingen zijn uitgevoerd. Voor deze werkwijze zijn tal van verklaringen aan te voeren zoals een van Nederland verschillende bodemgesteldheid, een minder gesofistikeerde wijze van sonderen en daardoor een grotere onzekerheid als het gaat om het uiteindelijke draagvermogen. Naarmate door buitenlandse bedrijven meer in Nederland wordt geïnvesteerd, neemt ook hier het aantal proefbelastingen toe.

Controles na paalinstallatie

Controle paaldraagvermogen

Heien in het buitenland

In het buitenland komt het veelvuldig voor dat palen pas geïnstalleerd mogen worden nadat proefbelastingen zijn uitgevoerd. Voor deze werkwijze zijn tal van verklaringen aan te voeren zoals een van Nederland verschillende bodemgesteldheid, een minder gesofistikeerde wijze van sonderen en daardoor een grotere onzekerheid als het gaat om het uiteindelijke draagvermogen. Naarmate door buitenlandse bedrijven meer in Nederland wordt geïnvesteerd, neemt ook hier het aantal proefbelastingen toe.

Proefbelastingen

Maar ook om andere redenen kunnen proefbelastingen worden uitgevoerd. Omdat, zoals gezegd, in Nederland in het algemeen grote zekerheid bestaat omtrent het paaldraagvermogen, dienen de proefbelastingen in ons land veelal een wetenschappelijk doel. Men onderscheidt:

  • statische proefbelastingen
  • dynamische proefbelastingen
  • pseudo-statische proefbelastingen

Grondankers

Bij een statische proefbelasting wordt een kracht gelijk aan de te bereiken draagvermogen op de paal uitgeoefend. De kracht kan worden bereikt door de paal te belasten met een groot gewicht, of door een aantal grondankers.

Paal-zakkingdiagram

Door de belasting stap voor stap op de paal aan te brengen, en de bijbehorende zetting te meten, wordt een paal-zakkingsdiagram verkregen. Hieruit kan het paaldraagvermogen worden opgemaakt, evenals de zettingen in het gebruiksstadium.

Dynamische proefbelasting

Aangezien een statische proefbelasting door het mobiliseren van de grote krachten een grote operatie is, zijn eenvoudigere methodes ontstaan. De belangrijkste is de dynamische proefbelasting. Dat wordt uitgevoerd met een valgewicht dat slechts 2% van het gewicht van een vergelijkbare statische proefbelasting. Met dit valgewicht wordt de paal dynamisch belast. Dit kan ook tijdens het naheien van de paal met het heiblok. Met sensoren op de paal voor versnelling en krachten kan het golfverloop in de paal worden gemeten. Via een techniek die ‘signal matching’ heet wordt via simulatietechnieken de vertaalslag gemaakt van golfvoortplanting en dynamische grondweerstand naar de statische grondweerstand. Een voorspelling van het last-zakkingsdiagram is het resultaat. Vergelijkende tests hebben laten zien dat de dynamische proefbelastingen een betrouwbaar alternatief kunnen zijn voor de statische.

Kortdurende proef

De dynamische proefbelasting is een kortdurende proef. De grond gedraagt zich echter verschillend in kortdurende dynamische omstandigheden en in de statische situatie. De vertaalslag van dynamische naar statisch grondgedrag is tijdrovend en zorgt voor afwijkingen. Daarom zijn er proefbelastingen die nog steeds snel uitvoerbaar zijn, maar dichter tegen het statische grondgedrag aanliggen. Een korte vertaalslag levert een betrouwbare last-zakkingsdiagram. De meeste bekende proefbelasting is STATnamic. Hier wordt een gewicht dat circa 5% van het te testen gewicht vanaf de paal gelanceerd. De reactiekracht levert een snelle belasting van de gehele paal op.

proefbelasting 2Proefbelasting