Opslag en handeling op de bouwplaats

Ontvangst palen op het werk

Bij ontvangst van de palen op het bouwwerk dient te worden gecontroleerd of de geleverde palen voldoen aan het bestelde of afgeroepen.  De productgegevens en paalcodering dienen overeen te stemmen met de afroep of opdrachtbevestiging.
Wanneer dit afwijkt, of wanneer de paal bij aankomst al beschadigd is, dient dit per ommegaande, doch uiterlijk binnen 24 uur, bij de fabrikant te worden gemeld.

Controlepunten:
- ordernummer;
- schachtafmetingen in mm;
- lengte in mm of cm;
- toegepaste wapening;
- stortdatum;
- eventuele bijzonderheden.

Deze en andere gegevens zijn op paallabels of de paal vermeld.

Lees meer: De Paallabel

Controle palen bij ontvangst

aankomst palen op bouwplaats

Paallabel standaard paal

Paallabel standaard paal
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld
Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren