De kalender

Alles over kalenderen

Automatisch kalenderen

Bij sommige heiblokken, in het bijzondere de hydraulische blokken, kan de kalender automatisch worden bijgehouden. In sommige gevallen behoeft de machinist alleen nog elke 0,25 m zakking een knop in te drukken, terwijl er ook systemen zijn die dit volledig automatisch bijhouden. Daarnaast bestaan ook volledige geautomatiseerde kalendersystemen. Een kleine meetunit in de heistelling registreert de benodigde gegevens, die naar een centrale verwerkingsunit worden gezonden. Daar wordt de rapportage opgemaakt.

Kalender en heiblok

De kalender is echter ook afhankelijk van de grootte van de klap van het heiblok. Een licht blok leidt tot een hogere kalender, een zwaar blok tot een lage kalender, terwijl het draagvermogen van de heipaal niet wordt beïnvloed door het type en zwaarte van het blok waarmee geheid is.

Dit geldt ook voor de instelling van het heiblok: wanneer kalenders van diverse palen op een bouwwerk worden vergeleken, moet de instelling van het heiblok mee worden genomen. Dat wil zeggen de instelling van de dieselpomp bij dieselblokken en de instelling van de valhoogte bij hydraulische blokken en persluchtblokken. 


Kalender en troubleshooting

Door kalenders van meerdere palen op een bouwplaats met elkaar te vergelijken, kan men onverwachte zaken opsporen. Zo kan een te lage of hoge kalendering een indicatie zijn voor een te laag of te hoog draagvermogen. Een sterk afwijkende kalender van slechts één paal vraagt om nadere bestudering van de integriteit van deze paal.

Kalender bij een te licht gekozen heiblok

Bij de keuze voor een te licht heiblok loopt de kalender op tot waarden boven de 50 tot 100. Dit betekent dat te veel heiklappen nodig zijn om de paal op diepte te krijgen. Wanneer het totaal aantal heiklappen voor een betonnen heipaal boven de 1000 komt is schade aan de paalkop mogelijk.

Kalender bij een te zwaar gekozen heiblok

Bij de keuze voor een te zwaar heiblok zakt de paal bijna vanzelf. Een zeer lage kalenderwaarde is het gevolg. De lage kalender zegt niets over het draagvermogen, uitsluitend over het aantal slagen dat dit heiblok nodig heeft om een paal 0,25 m te laten zakken. Met een kleine kalender van minder dan 5 werkt de kalender niet meer als een controlemiddel. Afwijkingen van de kalender worden bij zeer lage kalenderwaarden niet meer opgemerkt.

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld
Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren