Criteria 73

Om verwarring te voorkomen over wie verantwoordelijk is voor elk onderdeel van een constructie zijn zeven categorieën van taken verantwoordelijkheden opgenomen in de bijlage van Criteria 73. In Criteria 73 staan ‘Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton’, uitgegeven door Kiwa. Op www.kiwabeton.nl staat informatie over onder andere de Criteria. 


De palenstaat

Taken en verantwoordelijkheden conform Criteria 73

Criteria 73

Om verwarring te voorkomen over wie verantwoordelijk is voor elk onderdeel van een constructie zijn zeven categorieën van taken verantwoordelijkheden opgenomen in de bijlage van Criteria 73. In Criteria 73 staan ‘Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton’, uitgegeven door Kiwa. Op www.kiwabeton.nl staat informatie over onder andere de Criteria. 


Aanvaarding 

Bij de aanvaarding van een opdracht komt de certificaathouder met zijn opdrachtgever overeen de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de berekeningen en tekeningen van de betonnen heipalen uit te voeren volgens de categorieën zoals omschreven in de Criteria 73.

Categorie 1

Categorie 1 betreft voorraad- of catalogusproducten. De certificaathouder heeft indien deze categorie van toepassing is, standaardberekeningen en –tekeningen van deze voorraad- of catalogusproducten, maar levert de producten zonder gegevens over het project waar de producten worden toegepast. Het is aan de klant om vast te (laten) stellen of de producten in het betreffende project constructief veilig toegepast kunnen worden. Wanneer de certificaathouder wel de beschikking krijgt over project specifieke informatie, kunnen deze producten ook in een hogere categorie geleverd worden. Op de door of namens de certificaathouder opgestelde berekeningen dient de categorie vermeld te staan.

Voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is de onderstaande categorie-indeling van toepassing, zoals aangegeven in bijlage 8 van de Criteria 73:


CategorieTaken en verantwoordelijkheden leverancier
1

Certificaathouder fabriceert volgens opgave van klant

of levert voorraad- of catalogusproducten.

2

Certificaathouder maakt vorm- en wapeningstekeningen

op basis van de toegeleverde opgave van wapening.

3

Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van een of meer individuele elementen.

4

Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van een deel-

constructie. In verband met het afwijkend karakter van de diverse deelconstructies is deze categorie als volgt onderverdeeld:


4a. Vloeren, waarbij de certificaathouder uitsluitend berekeningen maakt t.a.v. de loodrecht op de vloer werkende krachten.

4b. Overige deelconstructies, waar de certificaathouder berekeningen maakt voor alle op deze deelconstructies werkende krachten. 

5

Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van een samenstel van (twee of meer) deelconstructies.

6

Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van een volledig prefab casco. 

Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren