Het effect van de heiklap

Impact bij dieselblokken

Bij een dieselblok is geen sprake van vrije val en ook raakt het blok de muts via een zogenaamd slagstuk. Dat vraagt een nadere beschouwing.

Plunjer

De plunjer van een dieselblok ondervindt op zijn weg wrijving en wordt bovendien afgeremd door de compressie in de cilinder. Als gevolg hiervan kan de valhoogte bij een dieselblok aanzienlijk groter zijn dan bij valblokken het geval is.

Compressie

De compressie wordt bepaald door de afdichtingsgraad van de zuigerveren en door de temperatuur van de gecomprimeerde lucht (warme lucht heeft een groter volume en remt dus meer af) die toeneemt naarmate het dieselblok langer aaneen in gebruik is. Een deel van de energie wordt bij een dieselblok ook benut om het blok te doen terugveren. Het gevolg hiervan is dat de paalkop het in het algemeen minder zwaar te verduren krijgt. Dat dan zolang de combinatie laag/muts voldoende zacht kan reageren om het blok w√©rkelijk te laten veren.


pagina 29


Principetekening paalkop, heimuts en dieselblok