Kwaliteit en kwaliteitscontrole

Betonkwaliteit

Monsters

Om er zeker van te zijn dat het beton de juiste kwaliteit heeft, wordt tijdens het productieproces monsters genomen. Dit beton wordt gebruikt om een aantal kubussen te vullen. Na het uitharden wordt precies na 28 dagen de sterkte van het beton van deze kubus bepaald. Na het toepassen van wat statistiek kan worden aangetoond dat de betonkwaliteit van de kubussen inderdaad aan de kwaliteitseis van bijvoorbeeld C45 voldoen.

Mallen gevuld met specie voor proefstukken

BRL 2813

De controle van de betonkwaliteit maakt deel uit van het kwaliteitssysteem van de fabrikant (ISO9001), en is onderdeel van de Beoordelingsrichtlijn BRL 2813 ‘Bouwelementen van Beton’. Een leverancier die voldoet aan deze BRL en dat door onafhankelijke controleurs van de KIWA laat controleren, mag het KOMO beeldmerk op de palen plaatsen. Zo weet de afnemer, dat er maximaal zorg is besteed aan de productie van de betonelementen, en dat het product een perfecte kwaliteit heeft.

Sterkteklasse

Het verschil in de betonsterkteklasse kan afgelezen worden op de label of sticker op het betonelemenent.


Drukken kubus op drukband om kwaliteit te bepalen